gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADIYAMAN VE MUĞLA ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Adıyaman ve Muğla Üniversitelerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır

19 Temmuz 2014 Cumartesi 00:08

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4. maddesi) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Tarih

Doçent

3

1

Ortaçağ Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak ve Bizans Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Arkeoloji

Yrd. Doç.

3

1

Karia Bölgesi Helenistik ve Roma Dönemi Onurlandırma Anıt Mimarisi üzerine uzmanlaşmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Doçent

3

1

Biyofilm, hücre dışı polisakkaritüreten ve parçalayan bakteriler üzerinde uzmanlaşmış olmak ve bu konularda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

2

1

İstatistik bölümünde doktora yapmış ve yöneylem araştırması ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Yrd. Doç.

2

1

Diferansiyel-Fark denklem sistemlerinin Taylor polinomçözümleri ve nanotonom sinir ağı modellerinin üstel kararlılığı üzerine çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürünleri Temel Bil.

Su Ürünleri Temel Bil.

Doçent

3

1

Kafadan bacaklı biyolojisi alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda çalışmaları ve yayınları olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürünleri Temel Bil.

Su Ürünleri Temel Bil.

Yrd. Doç.

1

1

SuÜrünleri Mühendisliği Anabilim Dalında Scyphozoa veCtenophora türleri konusunda doktora yapmış olmak. Denizelzooplankton ve denizanaları ile ilgili yayınları olmak.

Turizm İşl.veOtel. Y.O.

Seyahat İşl.

Doçent

2

1

 

Finans alanında doçent olmak, Turizm muhasebesi ve finansmanı konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

Elektrik ve Elek. Müh.

Elektrik ve Elek.Müh.

Doçent

2

1

Endüstriyel haberleşme, gömülü sistemler, denetleyici alan ağları ve zaman tetiklemeli sistemlerde mesaj planlaması konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

İnşaat Müh.

İnşaat Müh.

Yrd. Doç.

3

1

İnşaat Mühendisliği Ulaştırma alanında Doktora derecesi almış olmak ve doğal zeolit içeren ılık karışım asfaltlar ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

Elektrik ve Elek. Müh.

Elektrik ve Elek.Müh.

Yrd. Doç.

3

1

Antenler, Filtre, Kablosuz haberleşme, Görüntü işleme ve Güneş Hücreleri konularından en az birinde çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

Jeoloji Müh.

Jeoloji Müh.

Yrd. Doç.

3

1

Kil mineralojisi, paleosol killeri,paleoiklimsel yorumlamakonularında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Maden Müh.

Maden Müh.

Yrd. Doç.

3

1

Doktora çalışmasını Havalı Ayırıcı ile Kömür Zenginleştirilmesi üzerine yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bil.

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doç.

3

1

Cerrahi tedavi gerektirenpostoperatif adezif intestinalobstrüksiyonlar ve beklametazonüzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bil.

Kadın HastveDoğum

Yrd. Doç.

1

1

Endometrial pinopod ve tubalhasar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Aile Hekimliği

Yrd. Doç.

5

1

Aile Hekimliği Uzmanlığını almış olmak. İlköğretim çocuklarındaobezitemetaboliksendrom, hipertansiyon konularında çalışmaları olmak. Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

3

1

Kardiyoloji uzmanlığını almış olmak. Uluslararası endeksli dergilerde Akut miyokardenfarktüsündepolimorfikventrikülertaşikardinin başlangıç şekilleri konusunda çalışmaları olmak.Girişimsel Kardiyoloji Kursu sertifikasına sahip olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Yrd. Doç.

2

1

Türkiye’de mimari miras yönetimi ve Anadolu'daki tarihi kaplıca alanlarının korunması üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat

Yrd. Doç.

3

1

Turizm Endüstrisinde Ekonomik Bağlantılar ve Sızıntılar konusunda doktora yapmış olmak ve bu konuda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

İşletme

Yrd. Doç.

3

1

Paydaşların Şehir Markasına Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Yatağan MYO

İnşaat

İnşaat Tek.

Yrd. Doç.

3

1

İnşaat Mühendisliği Geoteknikanabilim dalında sismik bölgeleme ve deprem zararlarının azaltılması konusunda doktora yapmış olmak ve aynı konuda çalışmaları ve yayınları olmak.

Sağlık Hiz. MYO

Tıbbi Tek.Hiz.

TıbLab. Tek.

Yrd. Doç.

5

1

Fotokatalitik, İleri OksidasyonYöntemleri ile Atık Sularda Giderim ve AAS Yöntemi ile Bazı Canlı Dokularında Ağır Metal Analizleri ile ilgili çalışmaları olmak.


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof.

1

1

Bakteri aşıları üretimi, Tüberküloz ve HHV-6 moleküler tanısıve tiplendirilmesi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Turizm İşletmeciliğive Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Rehberliğive Seyahat İşletmeciliği

 

Prof.

1

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda en az 1 yıl Doçent olarak görev yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doç.

1

1

Deneysel yüksek enerji fiziğinde ileri bölge jet hesaplamaları üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Doç.

1

1

Gama Işın Astrofiziği alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Doç.

1

1

Karben kompleksleri ve kataliz konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yrd. Doç.

3

1

Arap Tasavvuf Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve yurt dışı tecrübesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Üzüm çekirdeği ekstresi ve düşük doz lazer tedavisinin kırık iyileşmesi etkisi üzerine çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Deney hayvanlarında biofosfanatlara bağlı osteonekrozoluşumu üzerine çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yrd. Doç

3

1

Kimya Mühendisi. En az 2 yıl Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET