gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

01 Ekim 2011 Cumartesi 08:10
Adnan Menderes Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alınacak

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Başvuracak Adaylardan;
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formunu, (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Duyurulur.
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Ünvanı
Derece
Adedi
Açıklama
Aydın SYO
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik
Doçent
1
1
Doktorasını yurtdışında ''Ticari kefir tanesinden izole edilen laktobasillerin kismi karakterizasyonu" konusunda yapmış ve alanında en az bir yıl yurtdışı doktora sonrası araştırma tecrübesine sahip (postdoc yapmış) olmak.
Fen Edb. Fak.
Sosyoloji
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
Profesör
1
1
Genel sosyolojik teori alanında çalışmaları olmak.
Fen Edb. Fak.
Biyoloji
Hidrobiyoloji
Profesör
1
1
Doğu Akdeniz balık fuanası ve lesepsiyan türler hakkında çalışmaları olmak.
Fen Edb. Fak.
Biyoloji
Moleküler Biyoloji
Profesör
1
1
Popülasyon ve kanser genetiği konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edb. Fak.
Arkeoloji
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Profesör
1
1
Batı Anadolu protohistoryası alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi
Profesör
1
1
İskemi Reperfüzyon Hasarı üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Doçent
1
1
Biyoistatistik alanında doçentlik ünvanını almış olmak ve Bayesin yaşam analizi konusunda çalışmaları olmak.
Veteriner Fak.
Klinik Bilimler
İç Hastalıkları
Profesör
1
1
Farklı türlerde okut faz proteinlerin klinik önemi ile ilgili çalışması olmak.
Veteriner Fak.
Klinik Bilimler
Cerrahi
Profesör
1
1
Labaratuvar hayvanlarında anestezi konusunda çalışmaları olmak.
Veteriner Fak.
Klinik Bilimler
Doğum ve Jinekoloji
Doçent
1
1
Keçilerde Doppler Ultrasonografi kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner Fak.
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler
Fizyoloji
Profesör
1
1
Malnütrisyon ve İmmun Fizyoloji konularında çalışmış olmak.
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Profesör
1
1
Meyvecilikte çoğaltma teknikleri ve aşı kaynaşması konularında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Zootekni
Biyometri ve Genetik
Profesör
1
1
Bayesian yaklaşımını kullanarak direçli doğrusal modeller ve genom analizi çalışmaları yapmış olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET