gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Adnan Menderes Üniversitesine Profesör ve Doçent alınacak

31 Ocak 2011 Pazartesi 07:32
Adnan Menderes Üniversitesine Öğretim Üyesi alınacaktır

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Başvuracak Adaylardan;
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
DUYURULUR.
 
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
DERECE
ADEDİ
AÇIKLAMALAR
Aydın Sağlık Y.O.
Hemşirelik
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Doçent
2
1
Hemşirelik alanında Doçent unvanını almış olmak.
Aydın Sağlık Y.O.
Hemşirelik
İç Hastalıkları Hemşireliği
Doçent
2
1
Hemşirelik alanında Doçent unvanını almış olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Arkeoloji
Klasik Arkeoloji
Doçent
1
1
Arkaik İyon Mimarlığı konusunda çalışıyor olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Doçent
2
1
Fransız Dili ve Edebiyatında Doçent olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Biyoloji
Genel Biyoloji
Doçent
1
1
Çekirge sitogenetiği üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Biyoloji
Zooloji
Doçent
2
1
Anfibi Biyolojisi ve Ekolojisi üzerine çalışması olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Biyoloji
Zooloji
Profesör
1
1
Kaplumbağaların Biyolojisi ve Ekolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Felsefe
Sistematik Felsefe ve Mantık
Doçent
1
1
İnsan Felsefesi alanında çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Felsefe
Türk İslam Düşünce Tarihi
Doçent
2
1
 
Fen Edebiyat Fak.
Fizik
Matematiksel Fizik
Profesör
1
1
Karma Spin Modelleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Kimya
Anargonik Kimya
Profesör
1
1
Organoboron Bileşikleri konusunda çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Matematik
Cebir ve Sayılar Teorisi
Doçent
1
1
Modül Teorisi konusunda çalışıyor olmak.
Nazilli İk. ve İd. Bil .Fak.
İşletme
Muhasebe Finansman
Doçent
1
1
---
Nazilli İk. ve İd. Bil .Fak.
Kamu Yönetimi
Yönetim Bilimleri
Doçent
1
1
Doçentlik Unvanını Kamu Yönetimi alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Tıbbi Patoloji
Doçent
1
1
----
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Profesör
1
1
Yoğun Bakım konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
Profesör
1
1
Patent sahibi olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Profesör
1
1
----
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Çocuk Nörolojisi Uzmanı olmak. Sarabral felçli çocuk konusunda ve hipoksik iskemik ensefalopati konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Göğüs Hastalıkları
Doçent
1
1
---
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Enfeksiyon Hastalıkları
Profesör
1
1
---
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Göğüs Hastalıkları
Profesör
1
1
---
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Profesör
1
2
Nefroloji Uzmanı olnak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
Profesör
1
1
Girişimsel Radyoloji konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Tıbbi Genetik
Profesör
1
1
Tıbbi Genetik Uzmanı olmak. Genetik Toksikoloji ve Transplantasyon Genetiğinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Fizyoloji
Doçent
1
1
Tıp Doktoru ve Fizyoloji Doktorası olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Histoloji-Embriyoloji
Doçent
1
1
Tıpta Uzman olmak, Melatonin ve leptin konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Doçent
1
1
Tıp Doktoru, Tıpta Uzman ve Mikobakteriyolojide deneyimli olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO.
-
-
Doçent
1
1
Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği konularında çalışmaları olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO.
-
-
Doçent
1
1
Yönetim Organizasyon alanında ve Turizm İşletmeleri Yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Veteriner Fak.
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Doçent
1
1
Balık eti mikrobiyolojisi ve teknolojisi üzerinde çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fak.
Klinik Bilimler
Cerrahi
Profesör
1
1
Sığırlarda eklem hastalıkları kosusunda çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fak.
Klinik Bilimler
İç Hastalıkları
Profesör
1
1
Farklı Hayvan türlerinde anemiler kanusunda çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fak.
Klinik Bilimler
İç Hastalıkları
Profesör
1
1
Köpeklerde Visseral Leishmaniasis konusunda çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fak.
Klinik Öncesi Bilimler
Farmakoloji ve Toksikoloji
Doçent
1
1
Veteriner-Farmakoloji ve Toksikoloji bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
Veteriner Fak.
Klinik Öncesi Bilimler
Patoloji
Profesör
1
1
Avian encefalomiyelitis ve Küçük Ruminant Vebası konularında çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fak.
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler
Anatomi
Doçent
1
1
Sinir İletimi ve Elektronöromiyografi alanında çalışmaları olmak
Veteriner Fak.
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler
Histoloji-Embriyoloji
Profesör
1
1
Solunum sisteminin savunması hakkında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Doçent
1
1
Meyve yetiştirme ve ıslahı bilim dalında sert kabuklu meyve türleri yetiştiriciliği konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Entomoloji
Profesör
1
1
Pamuk zararlıları ile ilgili çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Fitopatoloji
Profesör
1
1
Yabancı Ot konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri
Su Ürünleri
Doçent
1
1
Deniz Balıklarında deformasyon üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Doçent
1
1
Tarım İşletmeciliği konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları
Tarım Makinaları
Doçent
1
1
Hassas tarım ve tarımda otomasyon konularında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları
Tarım Makinaları
Profesör
1
1
Hasat sonrası mekanizasyon, Toprak işleme ve ekim sistemleri konusunda çalışmları olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET