gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AFYON KOCATEPE AVRASYA ÖZYEĞİN YEDİTEPE ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Afyon Kocatepe Avrasya Özyeğin Yeditepe Üniversitelerine Akademisyen Alınıyor

19 Ağustos 2014 Salı 03:55
Afyon Kocatepe Avrasya Özyeğin Yeditepe Üniversitelerine Akademisyen Alınıyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan olunur. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd.

Doç.

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış ve “Gürbüz ve RassalOptimizasyon” alanında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararasıdergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

 

 

1

Makina Mühendisliği alanında doktora yapmış ve “Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Yüksek Performanslı Hesaplama, Grafik Hızlandırıcılarla Programlama, Turbo Makine (Gaz, Buhar Türbini ve Komprasör) Aerodinamiği” alanında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararasıdergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek. 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

 

 

1

Sanat Tarihi alanında yüksek lisans ve Mimarlık Tarihi alanında doktora yapmış olmak

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

 

 

1

Mimarlık Lisans mezunu ve Yapı Bilimleri alanında doktora yapmış olmak

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

 

 

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans mezunu ve sosyoloji alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

 

 

1

Operasyon yönetimi konusunda doktorasını yurtdışında yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

 

 

1

Genel Kamu Hukuku alanında doktorasını yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

 

 

1

Ticaret Hukuku alanında doktorasını yapmış olmak


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

Kadro Unvanı-Adedi

Fakülte-Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Aranan Nitelik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

2

1

2

Hemşirelik, Temel Sağlık Bilimleri alanlarındanbirinde çalışmış veya eser vermiş olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

2

1

3

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış veya eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON

Tel: +90 462 334 64 44-45-47 - rektorluk@avrasya.edu.tr


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak AsgariKoşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durumu belgesi ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Güz.San.Fak.

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle ilgili bilim alanında çalışmış olmak.

Teknoloji Fak.

Metalurji ve Malzeme Müh.

--

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle ilgili bilim alanında çalışmış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Bilimler

Cerrahi

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle ilgili bilim alanında çalışmış olmak.

Fen Ede.Fak.

Çağdaş Türk Leh.ve Ede.

Güney-Batı TürkLeh.ve Ede.

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak. Gagavuz Türkçesi alanında çalışmaları olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Mali Hukuk

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Mühendislik Fak.

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Mühendislik Fak.

Malzeme Bilimi ve Müh.

Malzeme Bilimi

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Teknoloji Fak.

Metalurji ve Malzeme Müh.

--

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Teknoloji Fak.

Otomotiv Mühendisliği

--

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Veteriner Fak.

Klinik Öncesi Bilimleri

Farmakoloji-Toksikoloji

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Veteriner Fak.

Klinik Öncesi Bilimleri

Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET