gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AFYONKARAHİSAR KOÇBEYLİ BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

AFYONKARAHİSAR/ÇAY/KOÇBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

17 Ocak 2011 Pazartesi 12:59
Afyonkarahisar Koçbeyli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrolarına alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR


DERECESİ--ÜNVANI--ADET--CİNSİYET-------TAHSİLİ                     
10-----------İtfaiye Eri-----1--------E-K----- Ön Lisans ( Elektrik)
10-----------İtfaiye Eri-----1--------E-K----- Ön Lisans ( Muhasebe )
9-------------İtfaiye Eri-----1--------E-K------Lisans ( Sosyal Bilgiler )

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak
2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak
3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.
4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli yada muaf olmak
5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,
6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)
8. Önlisans Mezunları için 2010 yılı (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan ve üzeri almış olmak.
9. 4 yıllık Üniversite veya dengi okul mezunları için KPSSP3 Puan türlerinden en az 65 puan almış olmak.
10. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 19 Ocak 2011 Çarşamba günü saat:15:00 ile 16:00 arasında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular 19/01/2011 ile 19/01/2011 Çarşamba günü Saat:08:00 ile 15:00 e kadar Koçbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Koçbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)
2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.
5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Koçbeyli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 20/01/2011 Perşembe günü saat 10.00' da yapılacaktır.
Dayanıklılık sınavı yine aynı gün saat:14:00 de Belediyemiz İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
e) Genel Kültür.


DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.
Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar yedek üye belirlenecektir.
Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
İLANEN DUYRULUR
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET