gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AHİ EVRAN İLE BİTLİS EREN ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR

Ahi Evran ile Bitlis Eren Üniversiteleri bünyelerinde çalışmak üzere öğretim üyesi için ilana çıktılar. Başvuru ve kabul koşulları aşağıdadır.

16 Temmuz 2014 Çarşamba 04:20


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarını (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

- Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

- Özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Nüfus cüzdanı sureti

- Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

- Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

- Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

- Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesine başvuracak adaylardan, çalışmakta oldukları kuruma karşı mecburi hizmeti bulunanlar bu hizmetlerini tamamlamış veya tamamlamasına son 2 ay kalmış olması gerekmektedir.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ/ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, mikrobiyoloji uzmanı olmak, akımsitometre ve otoimmün serolojik testler konularında çalışmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ/ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu etkeni izolatlarda virulansfaktörlerinin moleküler yöntemlerle belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ/ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak, A. Baumannii izolatlarında biyofilm üretimi konusunda çalışmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Flep damarlanma mekanizmaları ve kök hücre konularında çalışmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ İÇ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Nefroloji yan dal uzmanlığına sahip olmak, deneysel diyabetiknefropati üzerine çalışmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Timpanoplastiler ve mastoid hücre havalanması konularında çalışmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ACİL TIP

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Hipoglisemi ile acile başvuran hastaların etyolojisi üzerine çalışmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ/ TIBBİ BİYOKİMYA

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Tıbbi biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Beyin tümörleri ve Kallikreinler konusunda çalışmış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Anneden geçen hepatit A ve suçiçeği antikorlarının kalıcılık süresinin belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında animasyonlar üzerine çalışmış olmak.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı geribildirim stratejilerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi üzerine çalışmış olmak.

İLKÖĞRETİM/ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Okul öncesi sanat eğitimi konusunda çalışmış olmak.

İLKÖĞRETİM/ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Homotetik hareketler, yüzeyler ve lie grupları üzerine çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Simülasyon tekniği ile muhasebe eğitiminde işbirliğine dayalı öğrenme alanında çalışmış olmak.

İŞLETME

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Türkiye’de faaliyet raporu denetimine ilişkin tespit ve değerlendirmeler konusunda çalışmış olmak

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Avrupa Parlementosundaki partilerin Avro-Kuşkuculuk politikaları üzerine çalışmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME/ TOPRAK BİLİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Toprak kalitesi konusunda çalışmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ/ TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Şeker fasulyesinde çeşit geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ/ TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Traktör kullanım düzeyinin coğrafi bilgi sistemi kullanılarak belirlenmesi ve traktör hidrostatik düzenleme sistemleri konusunda çalışmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK/ GEOMETRİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Hiperbolik uzayın izometrileri ve invaryant yüzeyleri konusunda çalışmış olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER/ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Yeni manyetik şekil hafızalı alaşımların ab-initio metodu ile tasarlanması üzerine çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Düşük materyallerinde subtelomerik bölge anomalilerikonusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/ KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Toz enjeksiyon kalıplama konusunda çalışmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKNİK PROGRAMLAR

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Balıklarda besin seçiciliği ve beslenme biyolojisi konusunda çalışmış olmak.Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeten uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSU İÇİN MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Adaylar; 2547 sayılı Kanunun 26.maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 17. maddesinde belirtilen şartlan taşımak. Adayların 657 sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartlan taşıması gerekmektedir.

Doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim dalında çalışmış olmak.

Profesör kadrosu için başvurdukları birim ve anabilim dalı belirtilen dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta Yoluyla Müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Başvuru Şartı

İnşaat Mühendisliği Bölümü

GeoteknikAnabilim Dalı

Profesör

1

1

Geoteknik veya Mikro Bölgeleme Alanında Çalışmaları Olmak.KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET