gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına özleşmeli personel alınacaktır.

20 Şubat 2015 Cuma 11:07
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalıştırılmaküzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi, 06/06/1978tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 2 nin (c) bendikapsamında sözlü sınav ile KPSS (B) grubu puanı esas alınarak KPSSP3 puan türüsıralaması esas alınarak 1 adet Çözümleyici, 3 adet Sistem Programcısı, 7 adetProgramcı ile aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında KPSSP3 puansıralaması ile yerleştirilmek üzere 2 adet Mühendis olmak üzere toplam 13 adetsözleşmeli personel alınacaktır.

 I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

1)   657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2)   Herhangi bir sosyal güvenlikkuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak,

3)   Erkek adaylar için askerliğiniyapmış, muaf veya başvuru son günü itibariyle tecilli

olmak,

4)  Mühendis, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcıpozisyonları için özel şartlarda belirtilen ilgili bölümlerden mezun olmak,

5)  2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundanÇözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için en az 60 puan,Mühendis pozisyonu için en az 70 puan almış olmak,

6)  Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcıpozisyonları için İngilizce bildiğini belgelemek, Kamu Personeli Yabancı DilSeviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye TespitSınavından (YDS) en az "D" almış olmak. Ancak yurt içi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezunolanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana diliİngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktorayapanlar, İngilizce için uluslararası eşdeğerliği ÖSYM tarafından tanınmışbulunan bir sınavdan dengi puanı almış olmak,

7)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesiçerçevesinde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareketetmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemiiçerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyitek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmişolmak.

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1)  Mühendis (2 kişi)

 

a)  Yükseköğretim kurumları Mühendislik fakültelerininİnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b)   İnşaat mühendisi olarak fiilenen az 3 yıl çalıştığını belgelemek.

2)  Çözümleyici (1 kişi), SistemProgramcısı (3 kişi)

Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar EnformasyonSistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve BilişimSistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, BilgisayarSistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik veBilgisayar Öğretmenliği,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik,Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistikve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, BilgisayarMühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve ElektronikMühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2.1-Sistem Yönetimi personeli içinistenilen nitelikler:

 

a)  Microsoft İşletim Sistemleri veetki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

b)   Active Directory, Exchange, DNS, DHCP, IIS, SQL, System Center, VMware vSphere,Hyper-V konularında bilgi sahibi olmak; kurulum,yapılandırma, operasyon ve bakım faaliyetlerini yürütebilmek,

c)   WindowsServer Ailesi (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Linux, Unix işletim sistemlerinin kurulum ve konfigürasyonunu yapabilmek,

ç) Temel seviyede SAN switch bilgi sahibi olmak.

2.2-Ağ Yönetimi Personeli içinistenilen nitelikler:

 

a)  CCNA seviyesinde Network bilgisine sahip olmak,

b)  Kablolu ve kablosuz ağyönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

c)  Güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) URL filtreleme, son kullanıcı güvenlik ürünleri ve log yönetimsistemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak,

d)  Firewall, IPS/IDS sistemleri, yük dengeleme (Load Balancer) konularında bilgi sahibiolmak.

2.3-Bilgi güvenliği personeli içinistenilen nitelikler:

 

a)  Bilgi ve Veri güvenliği, erişim kontrolleri, sızmatestleri, zafiyet taraması, risk yönetimi, iş sürekliliği gibi süreçlerhakkında bilgi sahibi olmak,

b)  Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak,

c)  Antivirus, Veri tabanı güvenliği, Log takibi ve analizi konularında bilgi sahibi

olmak,

ç) Sistem güvenliği, Ağ güvenliği, Web ve uygulama sunucuları yazılımı güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

d)  ISO 27001, COBIT, PCI-DSS gibi uluslararası standartlar konusunda bilgi sahibi

olmak.

3) Programcı (7 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar EnformasyonSistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve BilişimSistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, BilgisayarSistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik veBilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uygulamalı Matematik veBilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği,Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, YazılımMühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, EndüstriMühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabuledilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylıprogramcı sertifikası sahibi olmak. (Önlisans bilgisayar programcılığı bölümümezunu olup KPSS P3 puanı olanlardan busertifika istenmeyecektir.)

İstenilen nitelikler:

a)  Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java, C#, SQL, PL/SQL) dillerinden birini bildiğini belgelemek,

b)  Uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında bilgi sahibi olmak,

c)  Java ve/veya .Net uyumlu uygulama sunucuları konularında bilgi sahibi olmak,

ç) HTML5, XHTML, CSS3, XML, JavaScript (Jquery), Ajax ve JSON konularında bilgiliolmak,

d)    Takımçalışmasına yatkın, işbirliği kurabilen, kurumsal süreçlere uyumlu
çalışabilmek.

 II - BAŞVURU ŞEKLİ - TARİHİ - YERİ VE İSTENİLENBELGELER Adaylarbaşvurularını (20 Şubat -02 Mart 2015) tarihleri arasında 02 Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine(Saat 18:00) kadar www.aile.gov.tr İnternet adreslerinden"Sözleşmeli Personel Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle elektronikortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıpimzalayacaklardır. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilenadayların listesi (04 Mart 2015) tarihinden itibaren www.aile.gov.tr adreslerinde ilan edildiktensonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için,yukarıda belirtilen imzalı başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri (05-16 Mart 2015) tarihleri arasında (saat 9.00-18.00) Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177Sokak No:10/A Kat:1 Çankaya/ANKARA adresine kargo ya da taahhütlü posta, APSyoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkatealınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıtesnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdanönce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenen belgeler;

1)  Başvuru Formu, (elektronikortamda yapılan başvurunun çıktısı alınarak imzalı ve fotoğraflı hali)

2)  Kısa Özgeçmiş, (Fotoğraflı)

3)  Diploma veya mezuniyet belgesiaslı veya onaylı örneği, (Şahsen yapılan müracaatlarda belge asıllarınınBakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iadeedilecektir, gerekmesi halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklikbelgesi. )

4)  YDS veya ÖSYM tarafındaneşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin Sınav SonuçBelgesi veya yükseköğrenim görülen okuldan yabancı dil ile ilgili alınacakbelgenin aslı veya onaylı örneği, (Aslı ibraz edildiği takdirde suretiBakanlığımızca onaylanacaktır.)

5)  KPSS (B) grubu sonuçbelgesinin aslı veya internet çıktısı, (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ilekontrol edilecektir)

6)  Erkekler için, askerlikleilgisi bulunmadığına dair yazılı beyan, (Atama esnasında belge istenecektir)

7)    Sağlık durumunun memuriyet yapmasına engel olmadığınadair yazılı beyan, (Atama esnasında belge istenecektir)

8)  Adli sicil beyanı, (Atamaesnasında belge istenecektir)

9)  Programcı pozisyonuna başvuracaklar için; belirlenenözel şartlara dair belgelerin onaylı örneği,

10)  Genel iş tecrübesi şartıbulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum onaylı belge ve SGK HizmetDökümü.

 III     -BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLME Sİ VE SONUÇLARIN

DUYURULMASI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin EsaslarınEk Madde 2 nin (c) bendi kapsamında KPSS (B) grubu sınavından en yüksek puanalan adaydan başlanılarak yapılacak sıralama ile duyurulan boş pozisyonların 10(on) katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sıradaki kişi ile aynı puanasahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınavakabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar www.aile.gov.tr internet adresinde ilanedilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvurusahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV  - SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU VE BAŞARI

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcıpozisyonları için sadece sözlü sınav yapılacak olup, Sözlü sınav sonucunda 70puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edilecektir.

Mühendis pozisyonuna başvuran adaylar en yüksekpuandan başlayarak sıralanarak asil ve yedek aday belirlenerek yerleştirmesiyapılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Her pozisyon için istenenniteliklere ilişkin bilgi düzeyi,(50)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme,ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti,davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti veinandırıcılığı, (10)

e) Genel yetenek ve genelkültürü, (10)

f)  Bilimsel ve teknolojikgelişmelere açıklığı, (10) Yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) maddesi için 50,diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puanüzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olmasışarttır.

V  - SINAV TARİHİ, YERİ VESONUÇLARININ İLANI

Sınav 18 Mart 2015 tarihinde Bakanlık Merkez binasında(Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 SokakNo:10/A Çankaya/ANKARA adresinde) başlayacak olup, sınav gün ve saati ayrıca bakanlıkinternet sayfasında ilan edilecektir.

Sözlü sınav sonucu her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralamasıyapılacaktır. Yapılacak sözlü sınav sonucunda bu sınavdan 70 puan ve üzerialanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarıpuanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yükseklisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, iş tecrübesi fazlaolanlar, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleyenler dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


vı- diğer hususlar

1)  Sınavda kimlik tespitindekullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır.

2)  Başvurular Bakanlık internetsayfasından yapılacak olup, elden veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabuledilmeyecektir.

3)  Aranan nitelik ve şartlarasahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belgeverenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamalarıyapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek,haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olankişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır.Bakanlığımızca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ilebirlikte tazmin edilir.

4)  İstenilen belgeleri postayoluyla gönderecek adaylar belgelerin aslı veya onaylı suretlerigönderilecektir.

5)  Adaylar ilan edilenpozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

6)     Duyuru metninde belirtilen her pozisyon için üç katıaday yedek olarak belirlenecektir.

7)  Bir (1) yıl içinde boş kalanpozisyonlara yedeklerden atama yapılabilecektir.

8)  Yurtiçi veya yurtdışındaİngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezunolanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana diliİngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktorayapanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.

9)  Çözümleyici, sistemprogramcısı ve programcı pozisyonları adayların durumlarına ve ihtiyaca görebirimler arasında dağıtılabilecektir.

 

10)  Programcı pozisyonundaçalışacak adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılanprogramlama dillerinden en az birini bildiklerini belgelemeleri kaydıylatabloda belirtilen ücretler %25 oranında artırılarak ödenecektir.

11)  Çözümleyici ve SistemProgramcısı pozisyonlarında çalışacak adayların bilgi işlem merkezindekullanılan programlama dillerinden biri güncel olmak üzere en az iki tanesinibildiklerini belgelemeleri kaydıyla bilgisayar çevre birimlerinin donanımı vekurulan ağ yönetim güvenliği hakkında bilgi sahibi olanlara tabloda belirtilenücretler %25 oranında artırılarak ödenecektir.

12)  Sözleşmeli personele ödenecekbrüt ücret tablosu aşağıdaki gibidir.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (MERKEZ)

657 4/B Sözleşmeli Personelin Aylık Ücretlerinin Sınırları (Brüt TL)

Pozisyonu

Yabancı Dil Düzeyi

01.01.2015

Mühendis

 

Brüt Ücret

%25 Artış

Hizmet yılı 0-5 yıl olanlar

-

2.984,24

 

Hizmet yılı 5-10 yıl olanlar

-

3.039,73

 

Hizmet yılı 10-15 yıl olanlar

-

3.107,48

 

Hizmet yılı 15-20 yıl olanlar

-

3.175,27

 

Hizmet yılı 20 yıldan fazla olanlar

-

3.260,01

 

Çözümleyici, Sistem Programcısı

 

 

 

Hizmet yılı 0-1 yıl olanlar

A-B

2.233,94

2.792,43

 

C

2.127,65

2.659,56

 

D

2.073,71

2.592,14

Hizmet yılı 1-3 yıl olanlar

A-B

2.603,71

3.254,64

 

C

2.522,06

3.152,58

 

D

2.480,45

3.100,56

Hizmet yılı 3-5 yıl olanlar

A-B

2.854,82

3.568,53

 

C

2.753,16

3.441,45

 

D

2.711,54

3.389,43

Hizmet yılı 5 yıldan fazla olanlar

A-B

3.081,30

3.851,63

 

C

2.961,13

3.701,41

 

D

2.894,88

3.618,60

Programcı

 

 

 

Hizmet yılı 0-1 yıl olanlar

A-B

2.183,12

2.728,90

 

C

2.073,71

2.592,14

 

D

2.018,26

2.522,83

Hizmet yılı 1-3 yıl olanlar

A-B

2.495,84

3.119,80

 

C

2.398,79

2.998,49

 

D

2.344,87

2.931,09

Hizmet yılı 3-5 yıl olanlar

A-B

2.737,74

3.422,18

 

C

2.616,04

3.270,05

 

D

2.575,95

3.219,94

Hizmet yılı 5 yıldan fazla olanlar

A-B

2.854,82

3.568,53

 

C

2.753,16

3.441,45

 

D

2.737,74

3.422,18

 

VII- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı

Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1Çankaya/ANKARA

Başvuru İşlemleri İçinİletişim Telefonları : (0312) 705 52 59

Başvuru ve Özel Şartlar İleİlgili İletişim Telefonları: (0312) 705 59 00

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET