gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.

25 Kasım 2014 Salı 23:38
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere, Bakanlık internet adresinde yer alan sınav duyurusu ekindeki işaret dili tercümanı pozisyonlarına mesleki uygulama sınavı ile merkez teşkilatına 2, taşra teşkilatına 73 olmak üzere toplam 75 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
İşaret dili tercümanlığı için 28/04/2014 tarihinde ilan edilen sözleşmeli personel sınav duyurusu kapsamında 28/04/2014 - 09/05/2014 tarihleri arasında başvuru evraklarını teslim eden adaylardan aşağıda belirtilen sertifikaya sahip olanların, başvuru formunu Bakanlığımıza elden veya posta yolu ile ulaştırması yeterli olacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI:
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
2.Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak,
3.Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4.Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikasına sahip olmak.
5.En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
Başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları geçersiz sayılarak sınava alınmaz. Ayrıca şartları uymadığı halde başvuru yapıldığının sonradan tespiti halinde adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, bu suretle yapılan atamalar iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
B- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesi uyarınca mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır.
Sınav Konuları
a)İşaret dili tercümanlığı bilgi seviyesi,
b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e)Genel yetenek ve genel kültürü,
f)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı olarak belirlenmiştir.
Adayların yeterlilikleri, Sınav Kurulu tarafından sınav konularından (a) maddesinde yer alan konu üzerinden 50, diğer maddelerde yazılı konuların her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
C- İSTENEN BELGELER:
1.Son mezuniyetini gösterir öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında eğitim alanlar için YÖK tarafından verilen denklik belgesi) Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir.
2.Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikası,
3.Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,
5.Özgeçmiş bilgisi,
6.Başvuru Formu (Bakanlık internet sayfasından temin edilecektir.)
D- SINAV TAKVİMİ:
Başvuru Tarihi: Başvurular 25/11/2014 - 12/12/2014 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Kat:1 Çankaya/Ankara)
Mesleki Uygulama Sınav Tarihi: Başvuruların bitim tarihini müteakip, Bakanlığımız web sayfasında (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır.
Mesleki Uygulama Sınav Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Çankaya/Ankara)
Belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

MAĞDURLUK

HAMİT KARAHAN
27 Kasım 2014 Perşembe 12:01

SAYIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANIMIZIN BENİM ELİMDEN TUTACAGINA ADIM GİBİ EMİNİM BENİM ADIM HAMİT KARAHAN BENİM İKİ ABİM İŞE GİRDİLER BENİ YANLARINA ALMIYORLAR VE AÇ AÇIK ORTADAYIM BEN BİTLİS SOSYAL HİZMETLER ERKEK YETİŞTİRME YURDUNDAYDIM ORDAKİ HOCALAR BENİ KANDIRDI KORUMA KARARIMI UZATSALARDI ŞİMDİ OKULUMU BITIRMİŞTİM AMA UZATMAYIP BENİ ÇIKARDILAR AMAÇ SEVGİ EVLERİ YAPILACAK YA GERİ KALAN ARKADAŞLARIMI ORAYA GÖNDERİP YURDU BOŞALTMAK 1 YILA YAKIN ÇIKMIŞIM VALLA SOKAKLARDA YATIYORUM

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET