gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKADEMİK KADROLAR SON SURAT DOLUYOR

Üniversite sayısının artmasına mukabil ihtiyaç duyulan akademik kadro açığını tamamlamak için sürekli ilana çıkmaktadır. En son Dumlupınar, Siirt, Süleyman Demirel, Dicle Üniversiteleri aşağıda belirlenen şartlarla akademisyen alıyor.

08 Ağustos 2014 Cuma 05:37
AKADEMİK KADROLAR SON SURAT DOLUYOR

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent (daimi statüde) alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür.

Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşulları ile ilgili geniş bilgi Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. websayfasında mevcuttur.

 

S. No

Fakülte

Bölüm

ABD

Kadro

Derece

Adet

Açıklama

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Mantık

Profesör

1

1

 

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolojik

Profesör

1

1

 

3

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

 

4

Ziya GökalpEğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

5

Ziya GökalpEğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

6

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Profesör

1

1

 

7

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

 

8

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

3

1

 

9

Hukuk Fakültesi

 

Genel Kamu Hukuku

Doçent

3

1

 

10

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Doçent

3

1

 

11

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

3

1

 


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)” uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD / ASD

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirurji

Profesör

1

1

Serebral iskemilerde hipergliseminin etkisiyle ilgili deneysel çalışması olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

1

Çalışan kalpte koroner by pass konusunda deneyimli ve bu konuda deneysel çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

1

1

Eğiticilerin eğitimi kursuna katılmış olmak. İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitici belgesine sahip, kömür ocağı kaza ve ölümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya uzmanı olup, Vitamin A ve E ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

1

1

Doçentliğini coğrafya eğitimi alanında almış olmak ve İngilizceden UDS, KPDS veya YDS sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

2

1

Laparoskopik-endoskopik tek port cerrahi ve T1 mesane kanserlerinde re-TUR ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

1

1

Kurumsal itibar ve itibar yönetimi ile ilgili konularda çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

1

1

GalnN alaşımlarının ve nitrürlü bileşiklerin taşınım özelliklerini iteratif program yöntemi kullanılarak incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Biyoloji

Genel Biyoloji

1

1

Endosporlu basillerin sekonder metabolitlerininsaflaştırılması ve deneysel tasarımla optimizasyonualanında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

1

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, İç Denetim ve Risk Odaklı Denetim konularında çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam

Seramik

1

1

Plastik Sanatlar (Seramik ve Çini) alanında Doçentliğini almış olmak, seramik ve çini sanatı konusunda yayınları olmak, Kütahya çiniciliği konusunda çalışma yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

2

1

Farklı pozisyonlarda yapılan sguat egzersizlerinin dizekstensör ve fleksör izokinetik kuvvet gelişimine ve bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi, antrenman bilgisi, sporcu beslenmesi konularında çalışmaları olmak.

Spor Yöneticiliği

 

2

1

Sporda disiplinin başarıya etkisi, Türk spor teşkilatında yönetim süreçlerinin gerçekleşmesi sporda iletişim ve halkla ilişkiler konularında çalışmaları olmak.


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

FEN EDEB. FAK.

KİMYA

ANORGANİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

 

TÜRK. DİLİ VE EDEB.

YENİ TÜRK DİLİ

PROFESÖR

1

1

 

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

PROFESÖR

1

1

 

TARİH

YENİÇAĞ TARİHİ

YARD. DOÇ.

2

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

TÜRK.DİLİ VE EDEB.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

YARD. DOÇ.

3

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

ZİRAAT FAK.

TARIM EKONIMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

YARD. DOÇ.

5

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

SAĞLIK YO

HEMŞİRELİK

-

YARD. DOÇ.

5

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

YARD. DOÇ.

5

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

BESYO

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

YARD. DOÇ.

3

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

                                                                                                                                                                                                                              

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Niteliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Agro endüstri atık sularından struvit çöktürmesi ile nütrient giderimi ve geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Giysi konforu konusunda çalışmalara sahip olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

Doçent

1

1

Kent planlamada iklim değişikliği, romanlar ve çocukluk dönemi konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

İşbirlikçi Oyun Teorileri üzerine çalışmaları olmak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Rus Tarihi ve Rus-Türk ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Sanat Felsefesi, Estetik, Psikanalitik Edebiyat ve Modern Edebiyat üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Fetal anatomi ile ilgili çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

Plevral efüzyonlu hastalarda plöredez yöntemi ile ilgili klinik ve deneysel çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Engellilik ile ilgili projelerde görev almak ve çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Oksidatif streste, selenyum, L-Karnitin ve proadrenomedullin ile ilgili çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Tanısal ve girişimsel nöroloji alanında deneyimli olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi

Profesör

1

1

Ağız enfeksiyonlarının fotodinamik terapi yöntemi ile tedavisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Doçent

1

1

Rezin esaslık kök kanal dolgu maddelerinin bağlanma dayanımları üzerine çalışma yapmış olmak.

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Doçent

1

1

Kraniyofasiyal yapıların prenatal dönem büyüme ve gelişimleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Profesör

1

1

 

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Periodontoloji

Profesör

1

1

Adipokinler ve Periodontitis ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

Profesör

1

1

Doçentliği muhasebe ve finansman alanından almış olmak. Finansal krizlerin finansman kararlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

İnovasyon konusunda çalışmış olmak, göller bölgesi üzerinde araştırma yapmış olmak, tarımsal pazarlama üzerine çalışmış olmak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

1

Sosyal politika ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışma yapmış olmak ve editörlük yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık KurumlarındaYönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini yönetim ve strateji alanından almış olmak, KOBİ'lerde insan kaynakları yönetimi ve liderlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık KurumlarındaYönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapmış, doçentliğini yönetim ve organizasyon alanından almış, toplumsal kültür-örgüt kültürü ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Azerbaycan-Karabağ meselesi ve Fırat Dicle üzerine çalışmaları olmak.

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Postmodern yönetsel ahlak, Avrupa yönetsel alanı ve AB-Türk kamu yönetimi kanunlarını çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TarımsalBiyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Bitki ıslahı ve genetik alanında uzman, moleküler markörler konusunda çalışmış ve lahanagillerde siyah çürüklüğe karşı dayanıklılık konusunda doktora yapmış olmak.

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

1

Tarım ekonomisi alanında doçentliğini almış olmak. Üretim Ekonomisinde Doktora yapmış, Tarım işletmelerinin ekonomik analizinde uzman ve entegre mücadele yönetim ekonomisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Tarım ekonomisi alanında doçentliğini almış olmak. "Kırsal Kalkınma" uygulamalarında deneyim sahibi, Avrupa Birliğinde "Kırsal Kalkınma Politikaları" ve "Gıda Kalite Politikaları" konularında çalışmış, Tarımsal ürün piyasaları ve proje yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Sanatları Tarihi

Profesör

1

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ebelik

Ebelik

Doçent

1

1

Halk sağlığı çalışanlarının toplum temelli uygulamalardakiözyeterlikleri konusunda çalışma yapmış olmak, Doçentliğini Halk Sağlığı Hemşireliği alanında almış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Absorbsiyonlu sistemler konusunda Ulusal ve Uluslararası çalışması olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET