gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKADEMİK PERSONEL ALINACAK (CUMHURİYET TUNCELİ VE POLİS AKADEMİSİ)

Cumhuriyet, Tunceli Üniversiteleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisine akademik personel alınacak.

27 Ekim 2014 Pazartesi 04:55
AKADEMİK PERSONEL ALINACAK (CUMHURİYET TUNCELİ VE POLİS AKADEMİSİ)

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Kalp Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık yeterlilik belgesi olmak, Kalp nakli üzerine yurtdışında kalp merkezinde çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Eğitimin Psikolojik ve Sosyolojik temelleri alanında çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

 

Fen Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

 

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

 

İkt. ve İd.Bil. Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

İstatistiksel Analiz alanında doçent olmuş olmak.

İkt. ve İd.Bil. Fakültesi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

 

Mühendislik Fakültesi

Fotogrametri

Doçent

1

 

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

Doçent

1

 

Mühendislik Fakültesi

Genel Jeoloji

Doçent

2

 

İlahiyat Fakültesi

Din Eğitimi

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati

Doçent

1

 

Teknoloji Fakültesi

Optik Mühendisliği

Doçent

2

 

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

Tiftik Keçilerinde intrvaginal sünger, CIDR-G ve kulak implantı konusunda deneyimli olmak.

Sivas MYO

Organik Tarım Pr.

Doçent

1

 

Şarkışla Aşıkveysel MYO

Laborant ve Veteriner   Sağlık Pr.

Doçent

1

 


Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Akademimiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Alanı

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Maliye

1

 

 

Vergi Ceza Hukuku, Kayıt dışı Ekonomi, Adli Nitelikteki Vergi Suçlarında Fail ve Ceza Sorumluluğu konularında yayınlanmış çalışmaları olmak.

Sosyal Politika

 

1

 

Doçentliğini Sosyal Politika alanından almak; Örgütsel Kariyer Yönetimi ve Sosyal Girişimcilik konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Kamu Hukuku

 

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans derecesine ve Kamu Hukuku Alanında Doktora derecesine sahip olmak; İnsan Haklarının Korunması Amacı ile Devlet İktidarının Sınırlandırılması ve Siyasal Katılma alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi : Polis Akademisi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğü Kat. 2 Ankara/Gölbaşı Tel: 0 312 462 85 21

Başvuru Tarihi : 27 Ekim - 10 Kasım 2014


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 27.10.2014

Son Başvuru Tarihi    : 10.11.2014

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat, daha sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Fakülte/Yüksekokul/

Meslek Yüksekokulu

Anabilim Da

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Mühendislik

Bilgisayar Yazılımı

Yardım

Doçent

1

2*

Elektronik Anabilim Dalında Doktora yapmışolup, Bilgisayar Grafikleri konusunda çaşmalar yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET