gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKDENİZ VE TRAKYA ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

AKDENİZ VE TRAKYA ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

04 Ağustos 2014 Pazartesi 06:25
AKDENİZ VE TRAKYA ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

3

1

Peyzaj Tasarımı alanında akademik deneyimi olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Ferrosen ve fosfazen kimyası alanlarında akademik deneyimi olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

3

1

Dört cisim etkileşimleri, egzotik atom ve çekirdek modelleri konularında uzman olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

İktisadi ve İd.Bil.Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Avrupa Birliği (AB) Müktesebatında Kadın ve Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset ve Kadın İlişkileri alanında akademik deneyimi olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

1

Talaşlı İmalat ve Numerik kontrollütezgahlar üzerinde akademik deneyimi olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İletişim Bilimleri

Profesör

1

1

Alanya İşletme Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI/ADET

AÇIKLAMA

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL TÜRK TARİHİ

1

 

 

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

 

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

PREHİSTORYA

 

 

1

 

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

 

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

FİZİKOKİMYA

 

1

 

 

GENEL FİZİK

1

 

 

 

ZOOLOJİ

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1

1

 

 

TİCARET HUKUKU

1

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ

 

 

1

 

TEFSİR (KIRAAT BİLİM DALI)

 

 

1

 

İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU

LOJİSTİK

 

 

1

 

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

 

1

 

HEMŞİRELİK

 

 

2

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

 

 

1

Sığır Genetiği alanında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

1

 

ODYOLOJİ

 

 

2

 

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Hematoloji uzmanı olmak.

RADYOLOJİ

 

 

1

 

TIBBİ BİYOKİMYA

1

 

 

 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YO.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

MUHASEBE

 

 

3

 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET