gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İNŞAAT, HARİTA VE MADEN MÜHENDİSİ ALIM İLANI

Aksaray İl Özel İdaresi İnşaat, Harita ve Maden Mühendisi ile Harita Teknikeri ve topograf alım ilanı

24 Ocak 2017 Salı 12:06
Aksaray İl Özel İdaresi İnşaat, Harita ve Maden Mühendisi Alım İlanı

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

1.       SINAVINAMAÇ VE KAPSAMI

 

5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 36 ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi uyarınca aşağıda unvanı, adedi ve eğitim durumları belirtilen tam zamanlı sözleşmeli 6 adet İnşaat Mühendisi, 2 adet Harita Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi, 2 adet Harita Teknikeri ve 1adet topograf istihdam edilecektir.

 

 

 

ALINACAK KADRO ÜNVANI

 

SINIFI

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI

 

NİTELİĞİ

 

MÜHENDİS

 

T.H.S.

 

 

6

Lisans (4 Yıllık)

 

İnşaat Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak.

 

MÜHENDİS

 

T.H.S.

 

 

2

Lisans (4 Yıllık)

 

Harita Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak.

 

 

MÜHENDİS

 

 

T.H.S.

 

 

1

Lisans (4 Yıllık)

 

Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

TEKNİKER

 

T.H.S.

 

 

2

Ön Lisans (2Yıllık)

 

Harita Kadastro Ön lisans Programından mezun olmak.

 

TOPOGRAF

 

T.H.S.

 

 

1

Ön Lisans (2Yıllık)

 

Harita Kadastro Ön lisans Programından mezun olmak


Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak işe alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

 

2.     GENEL ŞARTLAR

 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Atanacağı pozisyon itibariyle Tablo 1'de gösterilen öğrenim şartlarına haiz olmak,

3. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş olmak.

4.  Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engeli bulunmamak.(Sözlü sınavı kazanan adaydan heyet sağlık raporuistenecektir.)

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik ve yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

6.  İl Özel İdaresinde görev yapan personelin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek.

7. İlimizdeşantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. Maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı il sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimizebağlı ilçelerde, İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

8. Başka Kurumlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

9. Aksaray İl sınırlarıiçerisinde ikamet ediyor olmak.

 

 

3.  BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1.Adayların 20.01.2017-26.01.2017 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar dilekçe, özgeçmiş,başvuru formu, yerleşim yeri belgesi, diploma fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durum belgesi ile birlikte Aksaray İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'neşahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2.Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusundabulunulacaktır.

4.Sözlü Sınav 31.01.2017 Salı günü saat 09:00’ da Aksaray İl Özel İdaresi hizmet binasında yapılacaktır.

5.Sözlü Sınavı kazanan adayların isimleri İdaremizin resmi internet sitesinde  www.aksarayozelidare.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ niteliğinde kabul edilecek olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü olarak tebligat yapılmayacaktır.

6. Sınavda en yüksek puanı almış aday sınavı kazanmış sayılacaktır.

7.  Başvuru Formu İdaremizin resmi internet sitesi www.aksarayozelidare.gov.tr adresinden temin edilecektir.


4.  SINAV SONUNDA KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1.  Adli ve arşiv sicil kaydı belgesi

2.  Sağlık Raporu (Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu)

3.  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

4.  4 adet vesikalık fotoğraf

5.  Yerleşim yeri belgesi

6.  Diploma aslı veya noter tasdikli örneği 7.Vukuatlı nüfus kayıt örneği

8. Sözlü Sınavı Kazanan adaylar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacaktır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlananlar ile sözleşme imzalanacaktır.

 

 

5.  BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV ADRESİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aksaray İl Özel İdaresi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yunus Emre Mahallesi 15. Bulvar No:2 68200 Merkez/AKSARAY

Tel: (0382) 215 36 95-96

E-Posta : 68ozelidare@icisleri.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET