gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ALES'TE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Sınavda güvenlik önlemeleri sıkı bir şekilde uygulanması beklenmektedir. 21.10.2010

20 Ekim 2010 Çarşamba 21:51
ALES'te Dikkat Edilecek Konular


Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav saat 09.30'da başlayacak ve cevaplama süresi 180 dakika (3 saat) olacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saatiyle 09.30'da başlayacaktır.
Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
BAŞVURMA SÜRESİ : 18-28 Ekim 2010
SINAV TARİHİ VE SAATİ : 19 Aralık 2010, 09.30
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
SINAV ÜCRETİ : 40,00 TL
YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL
Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi ve sınavda bu belgeyi
görevlilere teslim etmiş olması,
kopya eylemine karışmamış olması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması,
cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
diğer sınav kurallarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
Sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sınavın yapılacağı hafta içerisinde perşembe gününden itibaren illerde bulunan ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veya ÖSYM Bürolarından bu belgelerini hiç bir ücret ödemeden çıkartabilirler. Bu belge sadece adayın kendisine, vekiline (noter onaylı vekaletname ibraz eden) veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak elden verilir.
 BAŞVURMA İŞLEMİ
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Bilgi Formunun edinilmesi
Sınava girmek isteyen adaylar, 2010-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:
Son iki yıl içinde (2008, 2009) yapılan ALES sınavlarına başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, 2010-ALES Sonbahar Dönemi başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler (Son iki yıl içinde yapılan ALES sınavlarına başvuru merkezi aracılığıyla değil internet üzerinden bireysel olarak başvuran adaylar, 2010-ALES Sonbahar Dönemi başvurularını tekrar internet üzerinden bireysel olarak yapamazlar. Bu adayların başvurularını başvuru merkezinden yaparak başvurudaki fotoğraflarını yenilemeleri gerekmektedir.).
Son iki yıl içinde yapılan ALES sınavlarına başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır (Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.).
c) Başvurma için randevu alınması
Başvurusunu başvuru merkezinde yapacak adayların, başvuru merkezinden sınava başvurma süresi içerisinde, randevu almaları gerekir. Randevunun, başvurunun yapılacağı başvuru merkezinden alınması zorunludur. Randevu, adayın bir yakını tarafından da alınabilir.
d) Sınav ücretinin yatırılması
Bütün adaylar 40,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip sınavın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar ÖSYM'nin internet sayfasındaki "Y.U. Numarası Edin" başlıklı alandan aldıkları numarayı, T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdırlar.
KKTC’DEN BAŞVURAN ADAYLAR
Sınava KKTC’den başvuracak olan adaylar, KKTC ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine başvurarak sınav ücretini yatıracakları banka hesap numarasını öğrenecekler, sınav ücretini bu banka hesap numarasına yatıracaklar, başvurularını Sınav Merkezi Yöneticiliğine yapacaklardır. Bu adaylar internet üzerinden bireysel başvuru yapamayacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir.
e) Aday Bilgi Formunun Doldurulması
Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.
Formdaki kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET