gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ALTI ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Aşağıdaki Üniversite birimlerine açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara akademik personel alınacak.

29 Aralık 2014 Pazartesi 00:54
ALTI ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

ALTI ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI


Aşağıdaki Üniversite birimlerine açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara akademik personel alınacak.


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ÖlçütleriYönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı; ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen birimlere ve Doçent kadroları için (4 takım dosyayı) ise Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD/PR.

UNVANI

AD.

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD.

Yrd.Doç.

1

Kavram öğretimi konusunda, değerler eğitimi ve çocuk hakları konusunda çalışmaları olmak

İlköğretim Matematik Eğitimi ABD.

Yrd.Doç.

 

1

Öğretmen adaylarının problem çözme stratejileri ve öğrencilerin orantısal akıl yürütme stratejileri üzerine çalışma yapmış olmak

Sınıf Öğretmenliği ABD.

Yrd.Doç.

1

Eğitim yazılımının okuma becerileri üzerindeki etkisi ve okuma saatleri ile ilgili çalışmaları olmak

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi ABD.

Yrd.Doç.

1

Türk Eğitim Tarihinde Köy Muallim Mektepleri ve faaliyetleri, Ortaöğretimde Ekonomi ve İşletme Dersleri üzerine çalışması olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Geometri ABD

Yrd.Doç.

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

Su Ürünleri ve Hastalıkları ABD.

Yrd.Doç.

1

Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği anabilim dalında doktorasını bitirmiş olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir ABD.

Yrd.Doç.

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Tefsir anabilim dalında doktora yapmış, Kıraat farklılıkları konusunda deneyimli ve araştırmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Teknolojisi ABD.

Doçent.

1

Doktorasını Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında almış olmak,

Anaerobik arıtım ve ileri kimyasal oksidasyonyöntemleri alanında bilimsel eserleri olmak.

Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü

 

Yrd.Doç.

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

 

Yrd.Doç.

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak.

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği PR.

Yrd.Doç.

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak.


                                                           İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK KADRO İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Karan kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir. İlan ile ilgili ayrıntılı bilgi www.ipek.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Ünvan

Kadro

Adedi

Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri

Ürünleri

Tasarım

Bölümü

Öğretim

Üyesi

(Yrd.

Doç.)

1

Doktorasını Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasannu alanlarından Etkileşimli Ürün Tasarımı (Interactive Product Design) üzerine yapmış olmak,

Doktora eğitimini yurtdışında İngilizce eğitim veren bir üniversitede tamamlamış olmak,

Web of Knowledge tarafından taranan bilimsel dergilerde yayınlanan veya kabul durumunda olan en az bir makaleye veya diğer hakemli bilimsel dergilerde tam metni basılmış en az iki ulusal makaleye sahip olmak,

YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan yabancı dil sınavlarından en az 75 veya dengi puana sahip olmak.

 

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Karan kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir. İlan ile ilgili ayrıntılı bilgi www.ipek.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

 

Fakülte

Bölüm

Ünvan

Kadro

Adedi

Açıklama

Konservatuvar

Müzik

Bölümü

Öğretim

Üyesi

(Doç.)

1

1. Müzik Eğitimi/Yaylı Çalgılar Pedagojisi alanında Doçentlik derecesine sahip olmak,

2. Doçent olduktan sonra en az 1 yıl bir Yükseköğretim Kurum’unda Doçent olarak çalışmış olmak,

3. Müzik Eğitimi/Yaylı Çalgılar Pedagojisi alanında Yurtdışı’nda İngilizce eğitim veren bir üniversiteden Doktora derecesine sahip olmak,

4. Yaylı Çalgılar Pedagojisi alanında Yurtdışında (tercihen Üniversite düzeyinde) ders vermiş olmak,

5. KPDS, YDS yada UDS’den 70 ve üzeri puan almak,

Konservatuvar

Müzik

Bölümü

Öğretim Üyesi (Yrd. Doç.)

1

1. Oda Müziği alanında İngilizce eğitim veren bir kurumda Doktora yada Sanatta yeterliliğe sahip olmak

2. En az 5 yıllık Piyano Öğretimi deneyimine sahip olmak,

3. Lisansüstü Eğitimini tercihen Yurtdışı’nda İngilizce eğitimi veren bir Üniversitenin Piyano Bölümünde yapmış olmak,

4. KPDS, YDS yada ÜDS’den 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Ünvan

Kadro

Adedi

Açıklama

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngiliz Dili ve

Edebiyatı

Bölümü

Öğretim Üyesi(Yard. Doç.)

1

- Yüksek lisansını yurtdışında İngilizce eğitim veren bir üniversitede yapmış olmak,

- AHCI/SSCI tarafından taranan indeksli dergilerde en az 1 adet yayın yapmış olmak,

- Üniversite düzeyinde en az on yıllık ders verme deneyimine sahip olmak,

- Fantastik Fiction üzerine çalışmalarda bulunmak.

- KPDS/YDS/ÜDS veya muadili yabancı dil sınavlarından 90 puan ve üzeri bir puan almış olmak.

 

Not: İlanımızın başvuru süresi, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 29.12.2014

Son Başvuru Tarihi    : 12.01.2015

Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat, daha sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Birimi/Bölüm

Anabilim

Dalı

Unvan

Adet

Derece

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

1

Üzüm çeşitlerinin ampelografiközelliklerinin Klasik ve SSR Markörlerle belirlenmesi konusunda doktora yapmış olmak.Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI / ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

DEVLET KONSERVATUVARI

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR (OBUA)

 

 

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ORTODONTİ

 

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

1

 

Felsefe alanında Doçent unvanı almış olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

 

1

Psikoloji alanında çalışmaları olmak.

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA)

 

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

HİDROBİYOLOJİ

 

1

 

 

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

 

 

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

 

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİNA BİLGİSİ

 

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Alanında doktora yapmışve Uluslararası projedeneyimine sahip olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

1

 

ERGOTERAPİ

 

 

2

 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

 

 

1

 

ODYOLOJİ

 

 

1

 

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOLOJİ

1

 

 

Hücrelerde sinyal iletimiüzerine çalışmaları olmak.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Spor Yöneticilerinde Girişimcilik ve Liderlik üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora çalışması yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Globalleşme ve Tüketim alanında doktora çalışması yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Yatırım Teşvikleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik/

Topoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

4

 Kardinal Fonksiyonlar alanında doktora çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Eskiçağ (İlkçağ) Tarihi’nde doktora çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Osmanlı Devletinin Budineyaleti politikası üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Azido ve Amino FuranTürevleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesinin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Doçentlik için 4 (Dört)takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Arkeoloji

Arkeoloji

Doçent

3

1

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

2

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET