gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ALTI ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIYOR

6 Üniversite öğretim üyesi alıyor.

24 Ekim 2014 Cuma 00:38
ALTI ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIYOR


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’deyayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 24.10.2014 - 07.11.2014 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıra

No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Özel Şartlar

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM

1

-

-

Grafik TasarımTeknoartalanında bilimsel araştırma projelerinde yönetici olarak bulunmak.

2

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU/ CEZA HUKUKU

-

1

-

Enerji Piyasası Ceza Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK/ MEDENİ HUKUK

-

-

1

Alanında yayınlar yapmış olmak. İyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor olmak.

4

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

-

-

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Sosyoloji ve Siyaset bilimi konularında yayınlar yapmış ve yurtdışında görev tecrübesi olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

Ayrıntılı bilgi http://www.fatihsultan.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir.Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

2

2

2

Eğitim Teknolojileri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji alanlarında birinde doktora yapmış veya eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 81 Kâğıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yrd. Doç. Dr.

1

* Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Alanında Yüksek lisans ve Doktora Yapmış olmak,

* En az 5 yıl kamu tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Yrd. Doç. Dr.

1

* İletişim Tasarımı alanında Yüksek Lisans ve Reklamcılık ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak,

* En az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Prof. Dr.

1

* Bağımlılık alanında yayınları olmak,

* Psikiyatri alanında kapalı servis yöneticiliği yapmış olmak.Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. İlan metni ayrıca üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.

Duyuru Başlama tarihi                                                                           24.10.2014

Son Başvuru tarihi                                                                                 07.11.2014

Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavı tarihi                      10.11.2014

Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanma tarihi                           11.11.2014

Sınav Yeri                                                                                             Şırnak Üniversitesi Rektörlük Binası

 

ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

SY.

DR.

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

İSLAM HUKUKU

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MAL.VE İMALAT TEK.

YRD. DOÇ.

1

3

Elestomer Malzemeler üzerine doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİGİ

KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ

YRD. DOÇ.

1

4

Uygulamalı Matematik alanında doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

HİDROLİK

YRD. DOÇ.

1

5

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

BAHÇE BİTKİLERİ

YRD. DOÇ.

1

4

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, meyve anaçlarının ıslahı (tuzluluğa toleransları) konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

YRD. DOÇ.

1

5

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda Doktora tezi yapmış olmak.

T.O.İ Y.O.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

3

Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme alanında doktora yapmış olmak.

YRD. DOÇ.

1

4

Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR YÖNECİLİĞİ

DOÇ. DR.

1

3

Alanında Doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını taşıyor olmak.

SPOR YÖNECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

REKREASYON

DOÇ.DR.

1

3

Alanında Doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını taşıyor olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇ.DR.

1

2

Alanında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

PROF. DR.

1

1

Alanında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD. DOÇ.

1

5

Etnik Pazarlama üzerine çalışma yapmış olmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YRD. DOÇ.

1

4

Şırnakta Kadınların Mikrokredi kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

TİCARET HUKUKU

DOÇ.DR.

1

1

Alanında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

SAYISAL YÖNTEMLER

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

PROF. DR.

1

1

Alanında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

YÖNETİM BİLİMLERİ

DOÇ. DR.

1

1

Alanında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibari ile 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınavına alınacaktır.

3 - Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

1

1

Göç politikaları konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Entomolojisi ve Koruma

Yrd.Doç.

4

1

Orman yangınlarının amenajman planlarına entegrasyonu konusunda çalışmış olmak.

Havza Yönetimi

Yrd.Doç.

5

1

Kayın ormanlarında aralamanın su verimi ve kalitesi üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Peyzaj

Peyzaj Planlama

Doçent

1

1

Peyzaj planlama konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

EVAR, TEVAR ve ECMO konularında deneyimli olmak ve kalp nakli yapılan ve yapay kalp destek cihazları implante edilen bir merkezde çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

Acil tıp

Yrd.Doç.

1

1

Pediatrik ve radiodiognastik üzerine çalışmış olmak.

Nöroloji

Doçent

1

1

Kantitatif EEG ve p300 olaya ilişkin potansiyeller konusunda çalışmış olmak.

Aile Hekimliği

Yrd.Doç.

1

1

İş yeri hekimliği ve sigara bıraktırma sertifakalarına sahip olmak.

Farmakoloji

Profesör

1

1

Karaciğerde siyonebakteri hepatotoksinlerinin enzimatik yolla belirlenmesi alanında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

5

1

Ağaç malzemede yoğunlaştırma modifikasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Doçent

2

1

Yapay zeka uygulamaları ve görüntü işleme konularında yayınları olmak.

 

Yrd.Doç.

5

1

Rüzgar santrallerinin dinamik modellenmesi konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

 

Doçent

1

1

İnşaaat sektörüne yönelik sürdürülebilirlik konusunda çalışmış olmak.

İmalat Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Kam tasarımı, yatak titreşimleri, stirling motorları ve alternatif yakıt konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Biyoloji bilimleri ve biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

4

1

Üçüncü nesil kablosuz ağlar ile araç kontrolü üzerine çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

 

Profesör

1

1

Avrupa Bilirliği sosyal politikası alanında çalışmış olmak.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

4

1

İşletme ortakları ve iş etiği konularında çalışmış olmak.

 

Yrd.Doç.

5

1

Stratejik birleşmeler ve insan kaynakları yönetimi konularında çalışmış olmak.

Uluslararası Ticaret

 

Yrd.Doç.

2

1

Entelektüel sermaye ve mali tablolar konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd.Doç.

3

1

Eğitimde psikolojik hizmetler alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Yönetim Teftiş ve Planlaması

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doçent ünvanı almış olmak.

İlköğretim Bölümü

Sınıf öğretmenliği

Yrd.Doç.

3

1

Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında doktora yapmış olmak ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri üzerine çalışmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim

 

Profesör

1

1

Plastik sanatlar alanında çalışmış olmak.

 

Doçent

2

1

Resim alanında çalışmış olmak.

 

Yrd.Doç.

3

1

Plastik sanatlar alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık

 

Doçent

1

1

Mimarı tasarım ve mekansal dizim konularında çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

5

1

Sporda insan hakları konusunda çalışmış olmak

Düzce Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Yrd.Doç.

4

1

Ahşap malzemede yüksek sıcaklık ve yaşlandırma uygulaması konusunda çalışmış olmak.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Mal. İşl. Tek.

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Doçent

1

1

Harmonik analiz ve dinamik elektrokimyasal empedans spektorskopisiyöntemleri ile ilgili çalışmış olmak.

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Triol sentezinde, hidroperoksit ve zeolit kimyasında çalışmış olmak.

 

AÇIKLAMALAR

1 - Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2 - Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3) adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı dil belgesi-en az 50 puan) kapsayan dört (4) takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir.

- Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formu doldurularak dosyalarla birlikte teslim edilecektir.Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca, kadrolara başvuranlar 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Akciğer ve plevra maligniteleri, girişimselbronkoskopi ve brakiterapi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Diyabetik ayak ve üriner sistem enfeksiyonlarıkonularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kronik hepatitler ve solunum yoluenfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi ve tedavisi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Hastane kaynaklı menenjitler, hayvan menenjit modelleri ve febril nötropeni konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROFESÖR

1

1

Yutma ve lenfödem rehabilitasyonu konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROFESÖR

1

1

Afazi rehabilitasyonu ve ortopedik rehabilitasyonkonularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

Mesleki risklerin araştırılması ve önlenmesi konusunda yurtdışı eğitim almış ve iş ve meslek hastalıkları uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

PROFESÖR

1

1

Radyoimmünoterapi ve radyomikroküre tedavisi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Pediatrik radyoterapi ve radyobiyoloji konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Madde kullanım bozukluklarında rehabilitasyon, aile ve eş terapileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kardiyak transplantasyon yapılan hastaların takip ve tedavisinde deneyimli ve bu konuda en az 1 (bir) yıllık yurt dışı eğitimi almış çocuk kardiyolojisi uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMAS.

PROFESÖR

1

1

Erişkin ve pediyatrik ventrikül destek cihazıimplantasyonu anestezisi konusunda deneyimli olmak. Kalp nakli, konjenital kalp cerrahisi, kalp damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi anestezilerinde en az 10 (on) yıl deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası ve endometriozis patofizyolojisi ile ilgili moleküler çalışmalarda yurtdışı deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlığı ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Karaciğer ve böbrek transplantasyonu, konvansiyonel hepatobiliyer cerrahi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP DAMAR CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Kalp nakli ve asist device uygulamalarında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Tıp doktoru olmak.Medulla spinalis yaralanması ve kök hücre çalışmaları yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Toksisite ve deneysel hayvan modellerindeoksidatif stres ve kök hücre belirteçleri ile histolojik ve immunohistokimyasal çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

PROFESÖR

1

1

Tıp fakültesi mezunu, biyofizik alanında doçentünvanı almış, temel vokoloji ve biyomedikal cihazlar konusunda deneyimli olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

TEMEL VE END. MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Organik solvent tolerant mikroorganizmalar ve deribiyoteknolojisi alanında çalışmaları ve yayınları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Üniversitede İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak, prion genetiği çalışıyor olmak

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Glikobiyoloji alanında çalışıyor olmak

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

PROFESÖR

1

1

Deneysel nükleer fizik uygulamaları ve çevresel radyoaktivite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Genelleştirilmiş türevli asal halkalar teorisinde çalışmaları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Bulanık (Fuzzy) topolojik ve ideal minimal uzaylar üzerine çalışmaları bulunmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

 -

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

 -

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri bilim dalında doçent olmak, deniz örümcekleri (Pycnogonida) konusunda çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri bilim dalında doçent olmak. Suculekotoksikoloji alanında embriyotoksisite,sitogenotoksisite ve fitotoksisite konularında deneyimli olmak. Metaller, atık su ve sedimenttoksisitesi konusunda çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri mühendisi ve yetiştiricilik anabilim dalında doçent olmak. Deniz balıkları yetiştiriciliğinde uzmanlaşmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri mühendisi ve yetiştiricilik anabilim dalında doçent olmak. Kafadan bacaklılar yetiştiriciliğinde uzmanlaşmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

KURUMSAL İLETİŞİM

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent olmuş olmak; kurumsal iletişim ve proje yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA

SİNEMA

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent olmuş olmak; film eleştirisi ve sinema alanında çalışmaları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent unvanını almış olmak; basın işletmeciliği alanında çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ POLİTİKASI

PROFESÖR

1

1

Teknolojik gelişme, iktisadi büyüme ve bölgesel iktisat alanında çalışmaları olmak ve bu alandaingilizce ders verebilmek.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

Uluslararası ticaret ve uluslararası finans alanında çalışmaları olmak ve bu alanda ingilizce ders verebilmek. Ayrıca 2. bir yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Eczacılık fakültesi farmasötik teknoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,farmasötik teknoloji bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOLJİ VE METODOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Genel sosyoloji ve metodoloji alanında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM İŞ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Plastik sanatlar alanında doçent olmak; duygusalzeka ve yaratıcılık konularında bilimsel; resim alanında sanatsal çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları ve patenti olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

PROFESÖR

1

1

Proses ve reaktör tasarımı anabilim dalında doktora yapmış ve kimya mühendisliğinde doçent ünvanınıalmış olmak, ingilizce ders verme koşulunu sağlamak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

PROFESÖR

1

1

"Elastik Stabilite" konusunda uluslararası yayınları olmak ve makine mühendisliği alanında doçent olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil ve konfeksiyonda iş etüdü ve organizasyonu alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil ön terbiyesi alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve fiziksel tekstil muayeneleri alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil kimyası ve kimyasal tekstil muayeneleri alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DONANIM

PROFESÖR

1

1

Bilgisayar-bilişim bilimleri ve mühendisliği temel alanında doçent ünvanı almış olup, bilgisayar mimarisi ve donanımı konularında çalışmaları olmak.

BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

PROFESÖR

1

1

Konfeksiyon işletmelerinde üretimplanlama,organizasyon ve dikiş işlemleri konularında çalışma yapmış.

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Kimya alanında doçent ünvanı almış, organik bileşiklerin sentezi, polimerik nanopartiküllerinsentezi, potansiyel etkili radyofarmasötik organik bileşiklerin sentezi konularında çalışmaları olan.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET