gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ,AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ,KARABÜK ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ A

Anadolu Üniversitesi,Ağrı İbrahim Çeçen, Kocaeli Üniversitesi,Karabük Üniversitesine Öğretim Üyesi Alınacak

23 Haziran 2011 Perşembe 01:13

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan profesör ve doçentler alınacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesörlerin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.
Duyurulur.
Profesör (Devamlı Statü):
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı.
Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı.
İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Pazarlama Bölümü, Muhasebe Finansman Bölümü.
İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı.
İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema-TV Bölümü.
Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü Uydu ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı.
Doçent (Devamlı Statü):
İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Anabilim Dalı, Mantık Anabilim Dalı, Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Grafik Anasanat Dalı.
Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı.
5087/1-1
—— • ——
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr/ internet sayfasında mevcut olup, başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
5061/1-1

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet
Dahili Tıp Bil. İç Hastalıkları Profesör 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet
Bilgisayar Müh. Bilgisayar Donanımı Profesör 1 1
Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1
İnşaat Müh. Geoteknik Profesör 1 1
Makina Müh. Konstrüksiyon Profesör 1 1
Çevre Müh. Çevre Teknolojisi Doçent 2 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet
Türk Dili ve Ed. Eski Türk Dili Prof. 1 1
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet
Uçak Elek.-Elektron. Bakım Doçent 1 1
5026/1-1

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
ANABİLİM DALI
Profesör
Doçent
AÇIKLAMA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
1
Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR DONANIMI
1
Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak
ÇEVRE BİLİMLERİ
1
Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
1
Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
1
Doçentliğini ilgili Alanda Almış Olmak
SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
1
Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği Alanında Almış Olmak
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET