gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR VE DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT BAŞVURUSU

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

20 Aralık 2010 Pazartesi 07:18
Ankara Üniversitesi Profesör ve Doçent ve Yardımcı Doçent Başvurusu

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların;
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Profesör kadrosuna başvuranlar 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sona erecektir.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.
Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 
FAKÜLTE/ANABİLİM DALI
UNVANI
ADET
AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
 
 
 
Bulgar Dili ve Edebiyatı
DOÇENT
1
 
FEN FAKÜLTESİ
 
 
 
Matematiksel Fizik
DOÇENT
1
 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 
 
 
Bilişim
DOÇENT
1
 
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
PROFESÖR
1
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 
 
 
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
PROFESÖR
1
Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora, Yönetim ve Organizasyon alanında doçent belgelerine sahip ve ilgili bölümde doçent unvanı ile en az 5 yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. 
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
DOÇENT
1
Aile Sağlığı programında doktora, Yönetim ve Organizasyon alanında doçent belgelerine sahip ve ilgili bölümde öğretim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olma şartı aranacaktır.
Beslenme ve Diyetetik
YRD.DOÇ.
1
Beslenme ve Diyetetik alanında doktora belgesine sahip olma şartı aranacaktır.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
 
 
 
Bütçe ve Mali Planlama
YRD.DOÇ.
1
 
TIP FAKÜLTESİ
 
 
 
Kardiyoloji
DOÇENT
1
 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
DOÇENT
1
 
ZİRAAT FAKÜLTESİ
 
 
 
Biyometri ve Genetik
PROFESÖR
1
 
BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 
 
 
Biyoteknoloji
PROFESÖR
1
Bitki Biyoteknolojisi konusunda deneyimli olma şartı aranacaktır. 
Biyoteknoloji
DOÇENT
1
Bakteri Moleküler Genetiği konusunda deneyimli olma şartı aranacaktır.
DEVLET KONSERVATUVARI
 
 
 
Müzik Anasanat Dalı
DOÇENT
2
 
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
DOÇENT
1
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü için alınacak olup, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçent belgesine sahip olma şartı aranacaktır.
TÜRK İNKLAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
PROFESÖR
2
 
KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ
DOÇENT
1
 
SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
DOÇENT
1
 
9635/1-1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET