gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

25 Temmuz 2011 Pazartesi 11:02
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Öğretim Üyesi Alınacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların;
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Profesör kadrosuna başvuranlar 6 takım; Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sona erecektir.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.
Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
FAKÜLTE/ANABİLİM DALI
UNVANI
ADET
AÇIKLAMA
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Japon Dili ve Edebiyatı ABD
PROFESÖR
1
Uygulamalı Dilbilim ABD
YRD.DOÇ.
1
HUKUK FAKÜLTESİ
Roma Hukuku ABD
YRD.DOÇ.
1
Ticaret Hukuku ABD
YRD.DOÇ.
1
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
YRD.DOÇ.
1
Milletlerarası Hukuk ABD
YRD.DOÇ.
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1
Din Eğitimi ABD
YRD.DOÇ.
1
Türk İslam Edebiyatı ABD
YRD.DOÇ.
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1
Gıda Mühendisliği ABD
YRD.DOÇ.
1
Doktorasını gıda prosesleri (mikrodalga uygulamaları) proses tasarımı konusunda yapmış olma şartı aranacaktır.
TIP FAKÜLTESİ
1
İç Hastalıkları ABD
PROFESÖR
1
Romatoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
İç Hastalıkları ABD
PROFESÖR
1
Gastroenteroloji Bilim Dalı için alınacaktır.
VETERİNER FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları ABD
YRD.DOÇ.
1
Üroloji konusunda doktora yapmış ve bu konuda yurtdışı deneyimi olması şartı aranacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET