Öncekiler Sonrakiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 115 PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2.maddesine göre Üniversitemizde toplam 115 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

24 Ekim 2014 Cuma 01:17
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 115 PERSONEL İLANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2.maddesine göre Üniversitemizde toplam 115 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

01 Hemşire 96 KPSSP3*Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.


02 Diğer Sağlık Personeli(Anestezi Teknikeri) 5 KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının Anestezi programından mezun olmak,01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.


03 Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Teknikeri) 8 KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak,01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.


04 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) 1 KPSSP3* Odyoloji lisans programı mezunu olmak ya da lisans mezunu olup, Odyoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.


05 Diğer Sağlık Personeli(Fizyoterapi Teknikeri) 2 KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun olmak.


06 Diğer Sağlık Personeli(Dil ve Konuşma Terapisti) 1 KPSSP3* Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı mezunu olmak ya da lisans mezunu olup, Dil ve Konuşma Terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.


07 Diğer Sağlık Personeli(Patoloji Teknikeri) 2 KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının patoloji laboratuar teknikleriprogramından mezun olmak.01.01.1984ve sonrası doğumlu olmak.


TOPLAM 115

I-GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.  maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.2) 2014KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak. 3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalarhariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.