gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Ankara Üniversitesinde toplam 50 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

05 Ocak 2015 Pazartesi 12:07
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Başvuru Tarihleri: ( 31 Ağu 2015 - 14 Eyl 2015 )

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ınEk 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 50 pozisyona 657 sayılı DevletMemurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Kod No

UNVANI

KADRO SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

01

Hemşire

45

KPSSP3

*Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak.

02

Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Teknikeri)

2

KPSSP93

* Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak, 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

03

Diğer Sağlık Personeli (Fizyoterapi Teknikeri)

1

KPSSP93

*Meslek Yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun olmak.

04

Diğer Sağlık Personeli (Patoloji Teknikeri)

1

KPSSP93

* Meslek Yüksekokullarının patoloji laboratuar teknikleri programından mezun olmak.

05

Diğer Sağlık Personeli (Patoloji Teknikeri)

1

KPSSP93

* Meslek Yüksekokullarının patoloji laboratuar teknikleri programından mezun olmak ve "Dijital Patoloji Görüntü Tarama ve Analiz Sertifikası" sahibi olmak.

 

TOPLAM

50

 

 

I- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindebelirtilen genel şartları taşımak.

2) 2014 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veyayaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlarhakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptaledilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmetsözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarıncasözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar KuruluKararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmelerihalinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmelipersonel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeyeaykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

AÇIKLAMALAR

http://personeldb.ankara.edu.tr adresindeyer almaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET