gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ELEMANI ALINIYOR

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

11 Mart 2011 Cuma 07:08
Ankara Üniversitesine Öğretim Elemanı Alınıyor

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların;
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Profesör kadrosuna başvuranlar 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sona erecektir.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.
Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 
FAKÜLTE/ANABİLİM DALI
UNVANI
ADET
AÇIKLAMA
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
 
 
 
Felsefe Tarihi ABD
PROFESÖR
1
 
 Sistematik Fels.ve Mantık ABD
PROFESÖR
1
 
Güney-Batı Türk Leh.ve Edb.ABD
DOÇENT
1
Doktorasını Azerbaycan Edebiyatı alanında yapmış olma şartı aranacaktır.
Sanat Tarihi Bölümü
PROFESÖR
1
 
Yakınçağ Tarihi ABD
DOÇENT
1
 
Urdu Dili ve Edb. ABD
DOÇENT
1
 
Dramatik Yazarlık ASD
DOÇENT
1
 
Güney-Doğu Türk Leh.ve Edb.ABD
DOÇENT
1
Doktorasını Özbek Türkçesi alanında yapmış olma şartı aranacaktır.
Bilgi ve Belge Yön.Bölümü
DOÇENT
1
 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.
 
 
 
Ağız, Diş ve Çene Cer. ABD
PROFESÖR
1
 
Endodonti ABD
PROFESÖR
1
 
Temel Bilimler Bölümü
YRD.DOÇ.
1
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olma ve bel omurları ile çalışmış olma şartı aranacaktır.
FEN FAKÜLTESİ
 
 
 
Genel Astronomi ABD
PROFESÖR
1
 
Zooloji ABD
PROFESÖR
1
Diyabet Sitolojisi konusunda çalışmalar yapmış olma şartı aranacaktır.
Moleküler Biyoloji ABD
PROFESÖR
1
Memeli Hayvanların Moleküler Sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olma şartı aranacaktır.
Risk Analizi ABD
DOÇENT
1
 
Analitik Kimya ABD
PROFESÖR
1
 
Fonksiyonel Analiz ABD
DOÇENT
1
 
Topoloji ABD
DOÇENT
1
 
HUKUK FAKÜLTESİ
 
1
 
Anayasa Hukuku ABD
DOÇENT
1
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 
 
 
İslam Hukuku ABD
DOÇENT
1
 
İslam Felsefesi ABD
DOÇENT
1
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
 
 
Bilgisayar Bilimleri ABD
PROFESÖR
1
 
Devreler ve Sistemler ABD
PROFESÖR
1
 
Gıda Mühendisliği ABD
PROFESÖR
1
Et Teknolojisi dalında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
Gıda Mühendisliği ABD
PROFESÖR
1
Çay Teknolojisi dalında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
Temel İşlemler ABD
PROFESÖR
1
Proses Kontrol alanında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 
 
 
Çocuk Gelişimi ABD
DOÇENT
1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalında doktora yapmış olma, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel alanında Doçent unvanı almış olma ve ilgili alanda en az 5 yıldır çalışıyor olma şartı aranacaktır.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
 
 
 
Yönetim ve Çalışma Sos.ABD
PROFESÖR
1
 
Yönetim Bilimleri ABD
PROFESÖR
1
 
Kentleşme ve Çevre Sor. ABD
PROFESÖR
1
 
TIP FAKÜLTESİ
 
 
 
Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
PROFESÖR
4
Biri Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı için, biri Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı için, biri Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı için, biri Neonatoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
DOÇENT
1
 Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı için alınacaktır.
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
PROFESÖR
2
 
Göğüs Hastalıkları ABD
PROFESÖR
1
 
Halk Sağlığı ABD
PROFESÖR
1
 
İç Hastalıkları ABD
PROFESÖR
1
Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.
Çocuk Cerrahisi ABD
PROFESÖR
1
 
ZİRAAT FAKÜLTESİ
 
 
 
Bahçe Bitkileri ABD
PROFESÖR
1
Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında çalıştırılmak üzere alınacaktır.
Bahçe Bitkileri ABD
YRD.DOÇ.
1
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doktora yapmış olma şartı aranacaktır.
Peyzaj Mimarlığı ABD
PROFESÖR
1
 
Tarım Palitikası ve Yayım ABD
PROFESÖR
2
 
HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ
DOÇENT
1
 
HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ
YRD.DOÇ.
1
 Biyokimya alanında doktoralı ve Biyoloji Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır.
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
PROFESÖR
1
  Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktoralı Veteriner Hekim olma şartı aranacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET