gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANKARA VE MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINIYOR

Üniversitelerin akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara Öğretim Üyesi alınıyor.

04 Mayıs 2011 Çarşamba 01:28
Ankara ve Muş Alparslan Üniversitelerine Öğretim Üyesi Alınıyor


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılıYükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilmeİlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların;
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları,Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Profesör kadrosuna başvuranlar 6 takım; Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sona erecektir.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik veİlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.
Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.alparslan.edu.tr. Web sayfasında mevcuttur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET