gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL İLANI

04 Ocak 2011 Salı 16:16
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurularşahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik belgesinin onaylı örneği, diğer öğrenim belgeleri, yayın listeleri, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na;
 
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlıkbelgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.
 
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurubelgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 
Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.
 
Duyurulur.

Tel: 0 478 211 64 46

Birimi Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilim / İngilizce Mütercim Tercümanlık Prof. 1 1  
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji / Toplumsal Yapı ve Değişme Prof. 1 1  
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji / Kurumlar Sosyoloji Prof. 1 1  
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları / İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. 3 1  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme / Yönetim ve Organizasyon Yrd. Doç. 4 1  
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği/  Çevre  Teknolojisi Yrd. Doç. 4 1  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET