gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AREL, YÜKSEK İHTİSAS VE ÇUKUROVA AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Arel, Yüksek İhtisas, Çukurova Üniversitesi akademik personel alacak.

08 Ocak 2015 Perşembe 07:00
AREL, YÜKSEK İHTİSAS VE ÇUKUROVA AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Arel, Yüksek İhtisas, Çukurova Üniversitesi akademik personel alacak. 


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük :    0 322 338 62 85        dahili 105

                      0 322 338 60 84, 85   dahili 2331-2333/ 105

                      0 322 338 60 84, 85   dahili  2944

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/ Program

Ünvanı

Derecesi

Sayısı

 

Eğitim Fakültesi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyoloji alanında Doçentlik ünvanınıalmış olmak.

Adana Meslek Yüksekokulu

Şarap Üretim Teknolojisi

Doçent

1

1

 

2


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 08/01/2015

Son Başvuru Tarihi             : 23/01/2015

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Bağlum Yerleşkesi, Karakaya Mah., Bağlum Bulvarı  No: 2 Bağlum/ANKARA

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar daha önce çalışıp ayrılsalar bile çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 26/01/2015 tarihinde saat: 16:00’da aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.

ADRES: Oğuzlar Mah. 1376 Sok. No:7 Balgat/Ankara

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

TIP FAKÜLTESİ

Sıra No

Birimi

Bölümü/

Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Genetik

Prof.

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

2

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Radyoloji

Prof.

1

Radyoloji Uzmanı olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Neonatoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

5

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof.

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Beyin Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Beyin Cerrahisi Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sıra No

Birimi

Bölümü/

Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

Endokrin ve Metabolizma Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

Biyokimya Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu ve alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

6

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Nöroloji uzmanı olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

7

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

DahiliyeHemşireliği

Yrd. Doç.

2

Alanında uzman olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hemşireliği

Yrd. Doç.

2

Alanında uzman olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Hemşireliği

Yrd. Doç.

2

Alanında uzman olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Sıra No

Birimi

Bölümü/

Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Odiometri

Odiometri

Prof.

1

KBB uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

2

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Odiometri

Odiometri

Yrd. Doç.

2

KBB uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

3

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Anestezi

Prof.

1

Anestezi uzmanı olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

4

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Anestezi

Yrd. Doç.

2

Anestezi uzmanı olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

5

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Radyoloji

Radyoloji

Doç.

1

Radyoloji uzmanı olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

6

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Radyoloji

Radyoloji

Yrd. Doç.

2

Radyoloji uzmanı olmak.Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI İÇİN

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO ÜNVANI

KADRO

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Klinik Psikoloji", "Sosyal Psikoloji", "Psikolojik Danışma” ve Rehberlik", "Bilişsel Psikoloji" ve "Örgütsel Davranış" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

Doçentliğini "Biyoloji" alanında almış olmak.

Matematik - Bilgisayar

Yardımcı Doçent

1

"Matematik" alanında lisans ve yüksek lisansını, Doktorasını "Fonksiyonel Analiz" alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Muhasebe" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya "Üretim Yönetimi" Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "İnşaat Mühendisliği" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" Anabilim Dalında yapmış olmak. Otomasyon alanında deneyimli olmak tercih sebebidir.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Bilgisayar Mühendisliği", "Yazılım Mühendisliği" veya "Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi" Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış olmak.

Mimarlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Mimarlık" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "İç Mimarlık" veya "Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora/Sanatta Yeterlik veya Doçentliğini "Endüstri Ürünleri Tasarımı" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Gazetecilik", "Radyo, Televizyon ve Sinema" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Medya ve İletişim Sistemleri

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "İletişim", "Gazetecilik" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Halkla İlişkiler ve Tanıtım " Anabilim Dalında yapmış olmak.

Radyo, Sinema ve Televizyon

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Radyo, Sinema ve Televizyon" Anabilim Dalında yapmış olmak.Stüdyo uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik

Profesör/Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Turizm İşletmeciliği" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Beslenme ve Diyetetik" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Sosyal Hizmet" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Sağlık Yönetimi", "Sağlık İdaresi", "Sağlık İşletmesi" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET