gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ LİSE VE BANDO ASTSUBAY SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (2015-ALS) Sonuçları Açıklandı.

21 Şubat 2015 Cumartesi 13:38
ASKERİ LİSE VE BANDO ASTSUBAY SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (2015-ALS): Sınav Sonuçları Açıklandı.

Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız.SINAVIN İKİNCİ AŞAMASI

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklandıktan sonra adayların ikinci seçim aşamaların açağrılma durumu ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenen taban puanlar,Mayıs ayının sonunda www.tsk.tr ve www.kkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşanadaylar, ikinciseçim aşamalarına katılmaya hak kazanacaklardır. İkinci seçim aşamaları aşağıdaki bölümlerdenoluşmaktadır:

a)      Ön Sağlık Muayenesi

b)      Bedeni Yeterlilik Testleri

c)      Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)

ç)     Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

d)      Mülakat

e)      Sağlık Muayenesi

Kara, Deniz ve Hava KuvvetleriKomutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca yazılı sınavsonucuna göre belirlenen baraj puanlarını aşan adayların, 2. seçim aşamalarınınyapılacağı Hava Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunacakları tarih www.tsk.tr ve www.kkk.tsk.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır.Adayların adreslerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı Sınavda belirlenecekbaraj puanlarını aşan tüm adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanmışolurlar. Okula girmeye hak kazanmış sayılmazlar. Kuvvet Komutanlıklarının barajpuanlarını aşan adaylar, belirlenen tarihte Hava Harp Okulu Komutanlığındayapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikoteknik Testi(Yalnız Hv.K.K.lığı için), Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay HazırlamaOkulu için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir.

a)    Ön Sağlık Muayenesi

Uzman doktorlar tarafından adayöğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte,sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlıkmuayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izinverilmez.

Adayların sınavlara gelmedenönce, çıplak vücut ağırlığı ile ayakkabısız boy uzunluğunun sağlıklı bir şekilde mutlaka ölçülmesigerekmektedir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücutağırlığına sahip olmayan adaylar bu aşamada elenmektedir.

b)    Bedeni Yeterlilik Testleri

Adayların çabukluk, çeviklik,          kuvvet ve kondisyonunu meydana       çıkaracak testler uygulanmaktadır.
Uygulanacak testler aşağıdadır:

Test Türü                                                  1.Grup Barajı (13-14 Yaş)                    2. Grup Barajı (15-16 Yaş)

400 m. Koşu                                                            85saniye                                                   80saniye

Durarak Uzun Atlama                                             160cm.                                                      170cm.

Mekik (1 dakika)                                                      30tekrar                                                     35tekrar

Basketbol Topu Fırlatma                                        7metre                                                       8metre

 

Belirtilen testlerden 2 veya daha fazlasından başarısız olan adaylarelenir.

Bedeni yetenek sınavına öncedençalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Yukarıda belirtilen barajlaraulaşamadıkları hâlde sınavlara gelen adaylar elenmektedir. Bu durum, adaylarıngereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır. Bedeni yetenek sınavı ileilgili daha detaylı bilgiye Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının İnternet adreslerinden ulaşılabilir.

c)Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)

Hava Kuvvetleri Komutanlığıadına Işıklar Askerî Hava Lisesinde okumak için başvuran veya tercihleriarasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bulunan adaylara uçuşa yatkınlıklarınıölçmek amacıyla bilgisayar önünde psikoteknik test uygulanır. Bu test adaylarınel-göz-ayak koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını ölçecek şekildetasarlanmıştır. Psikoteknik testinde başarısız olan adaylar Hv.K.K.lığıtercihinden elenirler.


ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

Adaylar gruplar hâlinde salona alınır. Test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste başlanır. Müzik Yetenek Testi 4 kısımdan oluşmaktadır.

1)  Ses Tekrarı: Adaylardan, Kurul tarafından piyanoyla çalınarak verilecek tek sesleri, çift sesleri, üç ve dört sesliakorları kendi sesi ile "A" veya "NA" olarak tekrar etmeleri istenir.

2)  Melodi Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul şarkısını piyano eşliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenir. (Piyano eşliği görevli öğretmenler tarafından yapılacaktır.)

3)  Ritm Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritm kalıbını aynen tekrarlamaları istenir.

4)  Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli ve vurmalı çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, dudak, diş, el ve parmak yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiş personel tarafından incelenecektir.

 

d)    Mülakat

Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü düşünme yeteneği,davranışlardaki denge, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneği,askerliğe yatkınlığı ile diğer bireysel özellikleri ve yönergede belirlenmiş yetkinlikleri gözlenerek değerlendirilir.

e)   Sağlık Muayenesi

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi için uygulama:

Mülakat sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucunda "Askerî Öğrenci Olur." kararlı rapor alanlardan puan sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için uygulama:

Mülakatı geçen adaylar, uzman hekimlerden oluşan bir heyet tarafından sağlık muayenesinden geçeceklerdir.Muayene sonucunda "Askerî Öğrenci Olur. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir." kararlı rapor alan adaylarperformans puanlarına göre sıralanır. Bu puan sırasına göre "Asil" ve "Yedek" adaylar belirlenir.

Adaylar komisyonları yanlış bilgilendirmeleri durumunda bütün aşamalarda başarılı olsalar bile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Bu durum, adayların gereksiz harcama yaparak güç durumda kalmalarına neden olmaktadır.

Öte yandan, başvuru koşullarını taşımadığı ve askerî öğrenci olmaya engel durumları olduğu tespit edilen askerî lise veya astsubay hazırlama okulu öğrenci adaylarının, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında okulla ilişikleri kesilmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

 

Adayların başarı değerlendirmesi, yazılı sınav sonucunda aldığı ALS Puanı ile 2. seçim aşamasında bedeni yetenek, mülakat ve Hv.K.K.lığı adına alınacak öğrenciler için psikoteknik test sonuçlarına göre hesaplanacak performans puanlarına göre yapılır. Performans puanlama sistemiyle ilgili detaylı bilgiler 2. seçim aşaması öncesinde kuvvet komutanlıklarının İnternet sitelerinde yayımlanacaktır.

Adaylar, performans puanlarına göre sıralanır. Asil ve yedek listeler Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi kontenjanlarına göre oluşturulur.

 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Adaylar 2. seçim aşaması sonuçlarını Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının İnternet sayfalarından öğreneceklerdir. 2. seçim aşaması sonuçları adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET