gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKANLIK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.

13 Mart 2015 Cuma 06:23
BAŞBAKANLIK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BAŞBAKANLIK' TAN SÖZLEŞMELİPERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU

 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde(Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığında "Ankara" ve Osmanlı ArşiviDaire Başkanlığında "İstanbul") 3056 Sayılı Kanun'un 35 incimaddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjanadedi belirtilen toplam otuz beş (35) adet Sözleşmeli Personel alımı için sınavyapılacaktır.

 

Kontenjan Adedi

Unvanı

MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)

10

Tekniker

(Fotoğrafçı)

Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık On Lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

Tekniker

(Elektrik)

Elektrik On Lisans programından mezun olmak.

3

Tekniker

(Soğutma ve İklimlendirme)

İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi On Lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

Tekniker

(Isıtma ve Havalandırma)

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi On Lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Tekniker

(Sıhhi Tesisat)

 

5

Tekniker

(Bilgisayar)

İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve  Teknolojileri,  Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi,  Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri On Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kontenjan Adedi

Unvanı

MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (LİSANS)

2

Kitap Pataloğu

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Geleneksel Türk El Sanatları veya Geleneksel El Sanatları, Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans programlarının birinden mezun olmak. Kimya Lisans programından mezun olmak. Sanat Tarihi Lisans programından mezun olmak.

 

 

Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri ile Mühendislik fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendisliği ile ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

3

Çözümleyici

Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olmak.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.

4

Programcı

Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar ve Yazılım ile ilgili bölümlerinden veya bunlara  denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. Bilgisayar programlama dillerinden en az üçünü bilmeleri,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.


1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-  657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2-  Üniversitelerin en az 2 yıllıkÖn Lisans ve 4 yıllık Lisans eğitimi veren fakültelerinin; Yukarıdaki tablodayer alan Ön Lisans ve Lisans Programları veya bunlara denkliği yetkilimakamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarınınbirisinden mezun olmak.

3-  Ölçme Seçme ve YerleştirmeMerkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihinde (Lisans /Lisans Düzeyi) yapılanKamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP: 3 Puan türünden ve 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan (ÖnLisans/Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP:93 puan türünden 70 ve üzerindepuan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanaraksıralanması neticesinde, yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrıolmak üzere alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6) katı adayarasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da girişsınavına çağrılacaktır).

4-  Erkek adaylar için askerlikleilişiği olmamak.

5-  Görevini devamlı yapmasınaengel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ileengeli bulunmamak.

6-  Giriş Sınavına süresi içindebaşvurmak ve sınav için istenilen belgeleri belirtilen sürede kuruma vermişolmak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VESINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını (27 Mart - 06 Nisan 2015) tarihleri arasında mesaibitimine kadar http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden"Sözleşmeli Personel Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle elektronikortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylarinternet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıpimzalayacaklardır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylarınlistesi (08Nisan 2015) tarihindenitibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara'da GenelMüdürlük ve İstanbul'da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binasıgirişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar;giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilaveolarak aşağıdaki belgeleri (09 -17 Nisan 2015) tarihleri arasında (Saat 08.30 -17.00) Osmanlı Arşivi DaireBaşkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL adresinekargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadakigecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav GirişBelgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınavgünü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

1-         Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinintasdikli fotokopisi (Yabancı Okul Mezunları
İçin Denklik Belgesi),

2- Adayın kendi el yazısı ileyazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı vekendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. KimlikNumarasının, e-posta adresinin, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği vesağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiğiözgeçmiş formu http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www. devletarsivleri. gov.tr) adreslerinden temin edilerekdoldurulacaktır,

3- KPSS Sonuç belgesi çıktısı.

4- YDS Sonuç belgesi çıktısı.

Yanlış beyan, eksik belge vebilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.


3-    SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Bu ilanda yer alan tablonun Önlisans ve Lisans programlarından mezun olup sınava girmeye hak kazanan adaylar,Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad.Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL'da alanları ile ilgili uygulamalı ve genelkültür alanında sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4-  SINAV YERİ VE TARİHİ

Uygulamalı ve genel kültüralanında Sözlü sınav (20-21-22 Nisan 2015) tarihlerinde saat 09:30'daDevlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad.Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL'da) hizmet binasında yapılacaktır. Adaylaryukarıda belirtilen adres ve saatte giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücükimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

5-  SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Uygulamalı ve sözlü sınava katılanların, sınavdabaşarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tampuan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanlarınsayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamaküzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmışkabul edilecektir. Sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamayagiremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılıolanların sayısı ilan edilen sayıdan daha az ise, sadece başarılı olanlarsınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet ArşivleriGenel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı "Ankara" ileOsmanlı Arşivi Daire Başkanlığı "İstanbul") ilan edilecek olup,kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adaylarınkendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamalarıyapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bugörevlerinde aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarınıdeğerlendirme hakkı saklıdır.

 

Başvuru ve işlemler sırasındagerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersizsayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nunilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusundabulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET