gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞKENT, DOĞUŞ, KAHRAMANMARAŞ, HARRAN, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

BAŞKENT, DOĞUŞ, KAHRAMANMARAŞ, HARRAN, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

15 Ağustos 2014 Cuma 07:26
BAŞKENT, DOĞUŞ, KAHRAMANMARAŞ, HARRAN, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun başlangıç tarihi    : 15 Ağustos 2014

Son Başvuru Tarihi                : 29 Ağustos 2014

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

ve Sayısı

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Profesör Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede doçent ya da profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yard. Doç. Dr. (1)

Protetik Diş Tedavisi dalında doktora yapmış ve doktora sonrası en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Yard. Doç. Dr. (1)

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmak üzere.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent Dr. (2)

• Doçentlik unvanını Biyomühendislik alanında almış olmak, Biyomalzeme konusunda uzmanlaşmış ve Biyomalzeme dersi vermiş olmak.

• Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak, genetik konusunda uzmanlaşmış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

Yard. Doç. Dr. (1)

Fizik alanında doktora yapmış olmak, Tıbbi cihaz tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. (1)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak, Telekomünikasyon alanında yayın yapmış, ders vermiş ve uzmanlaşmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yard. Doç. Dr. (1)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak, Telekomünikasyon alanında yayın yapmış, ders vermiş ve uzmanlaşmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, doktora eğitimini Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Bilgisayar Donanımı alanında uzmanlaşmış olmak.

Makine Mühendisliği

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisansını Makine Mühendisliği alanında yapmış, doktorasını Malzeme alanında tamamlamış ve Yorulma konusunda uzmanlaşmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültür ve Edebiyatı

Yard. Doç. Dr. (1)

Amerikan Edebiyatı ve Sineması, Amerikan Kültürü, 20. Yüzyıl Amerikan Romanı, Amerikan Kadın Yazarlar alanlarında uzmanlaşmış olmak

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Bir Hukuk Fakültesinde en az bir yıl, Medeni Hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör Dr. (1)

Siyasi tarih alanında doçentlik ünvanını almış olmak; 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı tarihi, Osmanlı diplomasisi konularında uzman olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent Dr. (3)

• Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; Avrupa Birliği siyaseti, karşılaştırmalı kamu politikası konularında uzman olmak.

• Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; devlet kuramları, ekonomi politik, Türkiye’de devletin dönüşümü konularında uzman olmak.

• Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; demokrasi kuramları, sivil toplum - demokrasi ilişkisi konularında uzman olmak.

İşletme Bölümü

Doçent Dr. (1)

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak; uluslararası pazarlama, tüketici davranışları ve hizmet kalitesi konularında uzman olmak.

İşletme Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak; Sayısal Yöntemler, Kontrat Yönetimi, Üretim ve İşlemler Yönetimi alanlarında tecrübe sahibi olmak.

İktisat Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisans derecesini Ekonomi ya da Ekonometri bölümünden almış olmak; doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak, ekonometri ve sayısal dersleri verebiliyor olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent Dr. (1)

Doktorasını ve doçentliğini sosyal psikoloji alanından almış olmak; En az 5 yıllık öğretim üyeliği deneyimine sahip olmak.

Ticari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

Doçent Dr. (1)

Muhasebe alanında Doçent unvanı almış olmak,  Yatırım Amaçlı Gayri Menkullerin Muhasebeleştirilmesi konusunda uzmanlaşmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doçent Dr. (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçent unvanı almış ve spor fizyoterapistliğialanında çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programını tamamlamış ve en az 3 yıl akademik kadroda çalışmış olmak.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Hemşirelik esasları alanında doktora programını tamamlamış ve en az 5 yıl akademik kadroda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Doçent Dr. (2)

• Lisansüstü eğitimlerinden birini yurt dışında yapmış olmak. Doktora ve doçentliğini Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından almış olmak. Mesleki Rehberlik ve ergenlerinPsikososyal Gelişimleri üzerinde çalışmış olmak.

• Lisansüstü eğitimlerini yurt dışında yapmış olmak. Doçentliğini Eğitimde ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak. Testlerde çok boyutluluk ve performans testleri üzerine yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisansı, Yüksek Lisans, Doktora eğitimlerini Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında yapmış olmak. Akademik çalışma yanında uygulama deneyimine sahip olmak. Kültüre duyarlı psikoloji ve aile danışmanlığı üzerine çalışmış olmak.

Bilgisayar Öğretim Teknikleri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında yapmış olmak ve Bilgi yapılandırma, işbirlikli öğrenme konusunda deneyimli olmak.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Doçent Dr. (1)

Analiz, Fonksiyonel Analiz, Reel Analiz derslerini okutmak, Singüler integraller alanında ve Yaklaşımlar teorisinde çalışmalar yapmış olmak, Doçentliğe yükseltildikten sonra Üniversitelerde bir yıl çalışmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretimi Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş olmak, “Edebiyat, Karşılaştırmalı Tiyatro ve Drama” alanları ile İngilizce Eğitimini sentezleyen çalışmaları bulunmak.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. En az bir yıl öğretim elemanı olarak çalışmak.

Devlet Konservatuarı

Müzik Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Opera, Şan, Yaylı ve Nefesli Çalgılar alanlarında Korrepetitör olmak, Sanatta Yeterlilik/Doktora Programını tamamlamış olmak.

Sahne Sanatları Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora programını tamamlamış olmak, Geleneksel Türk Müziği alanında icracı olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Diyaliz programı

Prof. Dr. (1)

Doçent unvanını, İç hastalıkları bölümüne bağlı Ana Bilim Dallarının birinden almış olmak


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 8 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup; lisans, doktora ve doçentliğin ilgili alanlardan alınmış olması gerekir. Başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek 29.08.2014 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek 29.08.2014 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle 29.08.2014 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 29.08.2014 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Personel Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

İletişim (İngilizce)

1

İletişim Çalışmaları

Doç. Dr.

1

Gazetecilik

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği (İngilizce)

1

Malzeme Bilimleri

Prof. Dr.

1

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

1

Uluslararası Politik Ekonomi

Prof. Dr.

İşletme (İngilizce)

1

Muhasebe

Prof. Dr.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

1

Bilişim

Yrd. Doç. Dr.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

Pazarlama

Yrd. Doç. Dr.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler ;

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım, olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

IVF sertifikası sahibi olmak

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Nefro Patoloji ve Pediatrik PerinatalPatoloji alanında deneyimli olmak

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

 

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Deri hastalıklarında biyokimyasal çalışmaları olmak

Biyofizik

Profesör

1

1

Ağrı konusunda deneyimli olmak

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Ayak hastalıkları konusunda deneyimli olmak

Adli Tıp

Doçent

1

1

Kardiyak ileti sistemi hakkında deneyimli olmak

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Kornea Scheimflug topografikgörüntüleme sistemi üzerine deneyimli olmak

Acil Tıp

Doçent

1

1

Zehirlenmeler konusunda deneyimli olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Yönetim bilişim alanında çalışmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Yakınçağ, Osmanlı, Türkistan ve Avrupa Tarihi alanlarında çalışmış olmak

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Sitogenetik alanında çalışmış olmak

Fizikokimya

Doçent

3

1

Polifenoller konusunda çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Genel Jeoloji

Doçent

1

1

Paleontoloji konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Entomoloji

Profesör

1

1

Zararlıların mikrobiyal mücadelesinde çalışmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

3

1

 Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Güzel Sanatlar Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

Yardımcı Doçent adaylarının ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olması, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacaktır. ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden belirtilen puanı aldığını gösteren belgesi olmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

FAKÜLTE/ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Resim - İş Eğitimi

5

1

Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı Tarihi alanında çalışması olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

1

1

 

Bölgesel Coğrafya

1

1

 

Katıhal Fiziği

3

1

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

3

1

 

DEVLET KONSERVATUARI

 

Ses Eğitimi

1

1

 

İKT.İDR.BİL.FAKÜLTESİ

 

Uluslararası İlişkiler

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Hadis

1

1

 

Türk Din Musikisi

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Çevre Bilimleri

1

1

Toprakta Karbondioksit Salınımı konusunda çalışmış olmak

Hidrolik

1

1

 

Yapı

1

1

 

Elektr. Man. Al. ve MikTekn.

4

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

1

 

Mimarlık

3

1

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Nöroloji

1

1

Klinik Nörofizyoloji ve Algoloji Yan Dal uzmanlıkları olmak

Tıbbi Farmakoloji

1

1

Tıp Doktoru olmak

İç Hastalıkları

3

1

Endokrinoloji Yandal Uzmanı olmak

İç Hastalıkları

2

1

Onkoloji Yandal Uzmanı olmak

Radyoloji

4

1

 

Genel Cerrahi

4

1

Karaciğer nakli ile ilgili çalışması olmak

Tıbbi Genetik

5

1

Tıp Doktoru olmak

Fiz.Tıp ve Rehabilitasyon

5

1

 

TURİZM VE OTEL İŞL.Y.O.

 

Konaklama İşletmeciliği

2

1

Turizm Coğrafyası üzerine doktora yapmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

Cerrahi

3

1

 

İç Hastalıkları

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

Süt Teknolojisi

1

1

Süt Teknolojisi konusunda çalışmış olmak

TOPLAM

4

7

16

 


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu ,Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçent adayları ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye(http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.htm) adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na(http://personel.cbu.edu.tr/form_lar.htm) adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlıda Taşra Eyaletleri Konusunda Çalışmış Olmak

Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Böl.

Profesör

1

1

Yakma ve Havalandırma Sistemleri ve Endüstriyel Uygulamaları Konusunda Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Performans Esaslı Bütçe ve Mali Konseyler Alanında Çalışmış Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali Hukuk

Profesör

1

1

Mali Sosyoloji Alanında Çalışmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Lazerle Yüzey İşlemeleri Konusunda Çalışmaları Olmak

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Kırılma Mekaniği ve Yorulma Konusunda Çalışmaları Olmak

Mühendislik Fakültesi

Üretim Metalurjisi

Profesör

1

1

Zn-Al Alaşımları Konusunda Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Mikobakteriyoloji Konusunda Çalışmaları Olmak, Tıp Doktoru Olmak

Tıp Fakültesi

Parazitoloji

Profesör

1

1

Tıbbi Parazitoloji Doktorası Yapmış Olmak, Tıp Doktoru Olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Kas Hasarı Üzerine Çalışmaları Olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Antioksidan Üzerine Çalışmaları Olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Sporda Psikososyal Alanlar

Doçent

1

1

Psiko-Fizyoloji Alanında Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Girdi-Çıktı Çözümlemeleri Konusunda Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

2

1

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Kalite Yönetimi Konusunda Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Örgütsel Davranış Alanıyla İlgili Çalışmaları Olmak

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi

Doçent

2

1

Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Lazer Kaynağı Konusunda Çalışmaları Olmak

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi

Doçent

1

1

Toz Metalurjisi ve Yüzey Sertleştirme Konularında Çalışmaları Olmak

Mühendislik Fakültesi

Yapı Malzemeleri

Doçent

2

1

Çimento Esaslı Malzemelerin Mikro Yapısı Konusunda Çalışmaları Olmak

Salihli Meslek Yüksekokulu

 

Doçent

2

1

Yerel Yönetimler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Konularında Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

Tüberküloz Cerrahisi Konusunda Deneyimli Olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

Yrd.Doç.

1

1

Manisa Şehir Tarihi Konusunda Çalışmış OlmakKAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET