gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BATMAN BEYKENT BEZMİALEM SABAHATTİN ZAİM AHİ EVRAN DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Batman Beykent Bezmiâlem Sabahattin Zaim Ahi Evran Doğuş Üniversitesi Akademik Personel Alacak.

04 Şubat 2015 Çarşamba 03:42
Batman Beykent Bezmialem Sabahattin Zaim Ahi Evran Doğuş Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Batman Beykent Bezmiâlem Sabahattin Zaim Ahi Evran Doğuş Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.02.2015 Çarşamba  günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 18/02/2015 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1

Resim/Web Tasarım/ Sinema

Prof. Dr.Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

* Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

* Özgeçmiş

* 2 adet fotoğraf

* Nüfus cüzdanı sureti

* Askerlik durum belgesi

* Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

* Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

* Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Adaylar yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Cerrahi Tıp Bilimleri/Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.

Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tıbbi Fizyoloji uzmanı olmak.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 28.01.1982 tarihli ResmiGazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru koşulları ile ilgili geniş bilgi Üniversitemizin www.izu.edu.tr web sayfasında mevcuttur

İstekliler, başvurularını 02.03.2015 tarihine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Adedi

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi vb. alanlarda Doktora yapmış olmak


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 04.02.2015

Son Başvuru Tarihi          : 19.02.2015

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları uzmanı olmak,

Yandal Uzmanlığını Gastroenteroloji alanında yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

Doçentliğini Anatomi alanında yapmış olmak.

1

Doç.Dr.


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen – Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 34 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğr. Üye.

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

3

Psikoloji, Klinik Psikoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Oyunculuk

1

Oyunculuk

Prof., Doç., Yrd.Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe)

2

Yönetim Organizasyon, İşletme

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Bilgisayar Mühendisliği

2

Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Hukuk Fakültesi

Hukuk*

1

Ceza Hukuku

Prof., Doç., Yrd.Doç.

1

İdare Hukuku

1

Ticaret Hukuku

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

1

Anayasa Hukuku

1

Hukuk Tarihi veya Roma Hukuku

Hukuk

1

Kamu Hukuku (Devletler Genel Hukuku)

Yardımcı Doçent

1

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri

2

Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarım, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı *

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

2

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Pazarlama

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

3

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Sosyal Hizmetler

3

Sosyal Hizmet, Sosyoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Odyoloji

2

Odyoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Hemşirelik

1

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Gerontoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Meslek Yüksekokulu

Ortopedik Protez ve Ortez

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

Bankacılık ve Sigortacılık

1

Çalışma Ekonomisi

Yardımcı Doçent

Odyometri

1

Fizik Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlanen Duyurulur.

İlan Başlangıç Tarihi: 04.02.2015

Son Başvuru Tarihi  : 18.02.2015

 

S. NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT

DALI/PROGRAMI

UNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMAVE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA VE ONARIM

Profesör

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde Doktora yapmış olmak.

2

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

3

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA VE ONARIM

Doçent

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde Doktora yapmış olmak.

4

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

5

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.

6

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

ARKEOLOJİ

Doçent

2

1

Klasik Arkeoloji alanında Doktora yapmış olmak.

7

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

8

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Profesör

1

1

 

9

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

Profesör

1

1

 

10

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Profesör

1

1

 

11

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

Doçent

3

1

 

12

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

Doçent

3

1

Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi Alanında Doçentliğini almış olmak.

13

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİST REHBERLİĞİ

 

Profesör

1

1

 

14

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

 

Profesör

1

1

 

15

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Doçent

1

1

 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET