gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

04 Ocak 2011 Salı 16:27
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği gereğince asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. (Profesörler devamlı statüye atanacaktır.) 

Başvuru
Şartları

* Profesör kadroları için, başvurulan uzmanlık alanını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurudabulunulması gerekmektedir.
 
* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan uzmanlık alanını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgesinin onaylı örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. Maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlıyor olmak.
 
* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 
*İlan edilen kadrolara başvuracak olan erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Devlet hizmetine girmede aranılan genet şartlara haiz olmak gerekmektedir. Süresi içinde yapılan eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.
 
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir, belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. DUYURULUR.
 
Rektörlük Tlf: (0458) 211 11 53 - 54 - 55 - 56 - 57

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET