gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BEŞ ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

BEŞ ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

23 Aralık 2014 Salı 08:16
BEŞ ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göreTam Zamanlı Statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini,Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını,kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Genel pediatri doçent ilanına başvuracak olan adayların ; kök hücre nakli konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmaları beklenmektedir. Genel pediatri profesörü ilanına başvuracak olan adayların kök hücre nakli konusunda 5 yıl tecrübe sahibi olmaları beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

 Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

Profesör

1

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesi,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarıncaöğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığıtarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı'na şahsenyapılacaktır.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylarındilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmelerigerekmektedir.

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların ÜniversitelerarasıKurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesihttp://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresindentemin edilecektir.

2 - Fotoğraf ( 6 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi(Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarındaçalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışındanbaşvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3 - Yayın Listesi

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/ Programı

Ünvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Doçent

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olup Belagat alanında akademik çalışmaları olmak.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve""Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerindearanan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlükhakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıdabelirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tamzamanlıdır. İlana başvuracakların  ana sanat ve anabilimdallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adetfotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylısuret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ÖğretimÜyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım)dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren 15 gün içersinde İstanbulGelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılmasıgerekmektedir. Posta ve İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları  www.gelisim.edu.tr adresimizdebulunmaktadır.

 

Fakülte ve Bölümler

Alanı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Yeni Medya

Radyo, Televizyon, Halkla İlişkiler İletişim ve  Sinema Anabilim Dalında  Doktora Yapmış Olmak

 

 

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili Edebiyatı Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

 

3

Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava  İşletmeciliği ya da Ulaştırma ve Lojistik Alanında veya İşletme Anabilim  Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

 

1

Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği (İng)

Sivil Hava İşletmeciliği ya da Ulaştırma ve Lojistik Alanında veya İşletme Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Yabancı Dil Puanından (KPDS)en az 80 Almış Olmak veya İngilizce Eğitim veren Bir Üniversiteden Lisans veya Doktora Derecesine Sahip Olmak

 

 

3

Psikoloji

Psikoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

2

 

 

İşletme

İşletme Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

1

1

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar, Elektrik, Elektronik veya Kontrol Mühendisliğinden veyaBölümünden Doktora Yapmış Olmak

 

 

2

Mekatronik Mühendisliği

Elektrik, Elektronik,  Kontrol veya Bilgisayar Mühendisliğinden veyaBölümünden Doktora Yapmış Olmak

 

 

3

Mekatronik Mühendisliği

Makine Mühendisliğinden veya Bölümünde Doktora Yapmış Olmak

 

 

2

Mimarlık

Mimarlık Alanında Çalışma Yapmış Olmak

 

 

2

Mimarlık(İng)

Mimarlık Alanında Çalışma Yapmış Olmak, Yabancı Dil Puanından (KPDS)en az 80 Almış Olmak veya İngilizce Eğitim veren Bir Üniversiteden Lisans veya Doktora Derecesine Sahip Olmak

1

 

 

Mimarlık(İng)

Mimarlık Alanında Çalışma Yapmış Olmak, Yabancı Dil Puanından (KPDS)en az 80 Almış Olmak veya İngilizce Eğitim veren Bir Üniversiteden Lisans veya Doktora Derecesine Sahip Olmak

 

1

 

Mimarlık (İng)

Mimarlık Alanında Çalışma Yapmış Olmak, Yabancı Dil Puanından (KPDS) en az 80 Almış Olmak

 

 

3

Endüstri Mühendisliği

Genetik Algoritma Kullanarak, Çoklu Üretim ve Çoklu Süreçler Alanında Çalışma Yapmış Olmak

 

 

1

Endüstri Mühendisliği

Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Sistemleri, Kalite Yönetimi, Yöneylem Araştırması Üretim Planlaması ve Kontrolü, Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi Alanlarda Çalışma Yapmış Olmak

 

 

1

İnşaat Mühendisliği

Yapı ve Bina Bilgisi Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

 

2

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

1

 

 

Otomotiv Mühendisliği

Makine veya Otomotiv Mühendisliğinden veya Bölümünden Doktora Yapmış Olmak

1

1

3

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Lojistik

Doktora Eğitimini Lojistik AnabilimDalında  Yapmış  Olmak

 

 

1

Uçak, Gövde ve Motor Bakım

Doktora Eğitimini Uçak, Gövde veya Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

3

TV Haberciliği ve Programcılığı

Doktora Eğitimini İletişim Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

3

Medya ve İletişim Sistemleri

Doktora Eğitimini İletişim Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

3

Bankacılık ve Sigortacılık

Doktora Eğitimini Bankacılık ve Sigortacılık veya İktisat AnabilimDalında  Yapmış Olmak

 

 

1

İşletme Bilgi Yönetimi

Doktora Eğitimini Bilgisayar Programcılığı ve Program Dilleri Anabilim Dalında Yapmış  Olmak

 

 

1

Uluslararası Ticaret

Doktora Eğitimini Uluslararası Ticaret, İşletme veya İktisat Anabilim Dalında  Yapmış Olmak

 

 

1

Gastronomi

Doktora Eğitimini Gastronomi Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Antrenörlük

Doktora Eğitimini Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalında Yapmış Olmak

2

 

1

Spor Yöneticiliği

Doktora Eğitimini Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

1

Rekreasyon

Doktora Eğitimini Rekreasyon Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

1

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Odyoloji

Doktora Eğitimini Odyoloji Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

2

Çocuk Gelişimi

Doktora Eğitimini Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında  Yapmış Olmak

 

 

1

Hemşirelik

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalında Almış Olmak

1

 

 

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak

 

 

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi Mezunu ve DoçentliğiniNöroloji alanında yapmış olmak

1

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak

 

 

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktora Eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında Yapmış Olmak

1

1

1

Grafik Tasarımı

Doktora Eğitimini Grafik Tasarımı Anabilim Dalında Yapmış Olmak

1

 

 

İletişim Tasarımı

Doktora Eğitimini Görsel iletişim Tasarımı/Animasyon Web Tasarımı Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

1

TOPLAM

 

11

4

58

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİKPERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanunadayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, ÖğretimÜyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalınıbelirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi,Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi vebilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile ÜniversitemizRektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalınıbelirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi,Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinineklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ileÜniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulmasıgerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalınıbelirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi,Yabancı Dil Belgesi, Doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi vebilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgilibirimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25.ve 26. maddelerindebelirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve AtamaYönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafındankararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşullarısağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvurularıkabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurularadresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ÜniversitelerarasıKurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmışolsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinimüracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakgerekmektedir.          

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci gününmesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabuledilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru formdilekçesine uygun olarak ilgili birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayanmüracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 105

                   0322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/105

                   0322 338 60 84, 85 dahili 2944

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

ÜNVANI

DERECESİ

SAYISI

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

2

 

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Romatoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Kardiyoloji

Doçent

1

1

 

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanlığı yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yenidoğan yan dal uzmanlığı yapmış olmak

Biyofizik

Doçent

1

1

 

Müh. Mimarlık Fak.

Biyomedikal Müh.

Profesör

1

1

Biyomedikal görüntü işleme ve biyosinyalleralanlarında çalışmaları olmak

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

 

Telekomünikasyon

Doçent

1

1

 

İkt. ve İdar. Bil. Fak.

Maliye Teorisi

Doçent

1

1

 

Muhasebe

Doçent

1

1

 

Finansman

Doçent

1

1

 

İktisat Politikası

Doçent

1

1

 

İstatistik

Doçent

1

1

 

Su Ürünleri Fak.

Avlama Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Sivil Havacılık Y.O.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Doçent

1

1

 

Adana Sağlık Y.O.

Ebelik

Doçent

1

1

 

Hemşirelik

Doçent

1

1

 

Karaisalı MYO

Seracılık

Yrd. Doç.

1

1

Bahçe bitkileri zararlıları (entomoloji) konusunda doktora yapmış olmak

Karataş Turizm İşlt. veOtl. Y.O.

Konaklama İşletmeciliği

Doçent

1

1

 

Ceyhan Veteriner Fak.

Fizyoloji

Doçent

1

1

Ağır metal fizyolojisi konusunda çalışmalarıolmak

Diş Hekimliği Fak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

 

26

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genelşartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe,özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi,lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisive iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesigereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe,özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlikyabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri veiki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslimedeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haizadayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfuscüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans,doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halindeyayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

Yumurtacı tavuklarda protein belirlenmesine yönelik alternatif yumurta kaynakları üzerine çalışmış olmak,

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak

Kardiyoloji

Doçent

3

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak

Radyoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak

İç Hastalıkları

Yrd.Doçent

1

1

Romatoloji uzmanı olmak.

EDEBİYATFAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Fransız Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Fransız Kültürü ve Edebiyatı alanında çalışmış olmak.

TC Tarihi

Yrd.Doçent

1

1

Türk-Ermeni ilişkileri alanında çalışmış olmak.

TC Tarihi

Yrd.Doçent

1

1

Türk tarihinde siyaset ve siyasi gelişmeler üzerinde çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Bilişsel yeteneklerin iç denetimin başarısı üzerindeki önemi konusunda çalışma yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doçent

1

1

Yabancı sermaye hareketleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doçent

1

1

Cari işlemler açığının sürdürülebilirliği kapsamında çalışma yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Müzik eğitimi alanında doçent ünvanı almış olmak,

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen bilgisi eğitimi alanında doçent ünvanı almış ve işbirlikli öğrenme üzerine çalışma yapmış olmak,

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

İlköğretim sosyal bilgiler eğitimi alanında doçent ünvanı almış veişbirlikli öğrenme üzerine çalışma yapmış olmak,

Matematik Eğitimi (İlköğretim)

Doçent

1

1

Matematik eğitimi üzerine doktora yapmış, matematiksel modelleme üzerine çalışma yapmış olmak,

Türk Dili  ve Edebiyat Eğitimi

Doçent

1

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı alanında doçent ünvanı almış olmak,

Eğitim Yönetimi Teftişi  Planlve Ekono.

Doçent

1

1

Okul yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Üniversite işbirliği alanında çalışma yapmış olmak,

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini kimya mühendisliği temel alanından almış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Kelam

Profesör

1

1

 

Hadis

Doçent

1

1

 

İslam Tarihi

Doçent

1

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Tiyatro

Doçent

1

1

Sahne sanatları sahne tasarımı alanında doçent unvanı almış olmak.

Solo-Şarkı-Şan

Doçent

1

1

Sahne sanatları dans ve kareografi alanında doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER  FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Biyokimya

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Radyo TV ve Sinema Bölümü

Doçent

1

1

İletişim çalışmaları alanında doçentlik ünvanı almış, televizyon haberciliği ve özel efekt alanında çalışma yapmış olmak

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Yetiştiricilik

Doçent

1

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent olmak

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET