gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BEŞ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIYOR

Beş Üniversite akademik personel alımı ilanı.

11 Kasım 2014 Salı 04:45
BEŞ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIYOR

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Adli Tıp

Profesör

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Üroloji

Doçent

2

İç Hastalıkları

Profesör

1

Doçent

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Genel Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Doçent

1

- Kalp Damar Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Doçent

1

- Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim Üyesi alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış, 4 (dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen, posta ve elektronik olarak yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi:  MEF ÜNİVERSİTESİ

                            Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

                            Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr      

 

MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADROUNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında bilimsel    

   araştırma ve yayın,

2 Rehber öğretmenlik ve psikolojik danışmanlıkta deneyim,

Flipped classroom uygulamasına ilişkin bilgi ve beceri,

4 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yurt dışı

   deneyim,

5 Okulda Üniversite modelinin uygulanmasın ilişkin bilgi ve

   beceri sahibi olmak.


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Der.

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent Dr.

1

1

Kimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak veMakrosiklikler veftalosiyaninler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi

Doçent

1

2

Genel Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/Kardiyoloji

Doçent

1

1

Kardiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni/Hayvan Yetiştirme

Yrd. Doçent

1

4

Saanen ve Kıl Keçisi melezleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği/Deniz Bilimleri

Yrd. Doçent

1

3

Deniz jeolojisi ve palinoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yrd. Doçent

1

1

Nane genotiplerinin kalite ve veriminde gübre dozlarının etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 11.11.2014

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 25.11.2014

 

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

 

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

02.12.2014

10.00

İlgili Birimlerde

                                                                                                                                   

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Kardiyoloji

 

2

 

 

Acil Tıp

 

1

 

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

1

 

Genel Cerrahi

 

 

1

Laparoskopik kolon rektum cerrahisi konusunda sertifika sahibi olmak ve pankreas tümörleri üzerine çalışmış olmak.

Genel Cerrahi

 

 

1

Organ nakli sertifikası olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Çocuk nörolojisi konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak.

Halk Sağlığı

 

 

1

 

İç Hastalıkları

 

 

1

Endokrinoji alanında uzmanlığını almış olmak.

Radyodiagnostik

 

 

1

Mide Tümörlerinde difizyon MR tetkikler konusunda çalışmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Endodonti

 

 

1

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

 

 

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

 

 

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Siyasi Tarih

 

 

1

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

 

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Türk Halk Edebiyatı

 

 

1

Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Yeni Türk Dili

 

 

1

Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.

Eski Türk Edebiyatı

 

 

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Süt Teknolojisi

 

1

 

 

Temel İşlemler ve Termodinamik

 

1

 

Ağır metal biyosorpsiyonu üzerinde çalışmış olmak.

Enerji (Makine Mühendisliği )

 

1

 

 

Hidrolik

 

 

1

 

Mimarlık Tarihi

 

 

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Tarım Politikası ve Yayım

 

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

 

1

 

Veteriner Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

 

 

1

Parazitoloji alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Yüksekokul Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

1

Antreman Bilimleri Konusunda çalışmış olmak.

Yüksekokul Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

1

Spor Fizyolojisi alanında çalışmış olmak.

Yüksekokul Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

1

Obezite konusunda çalışmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

 

1

Engelliler konusunda çalışmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

 

1

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Besleme ve Diyetik

1

 

 

 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET