gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ, ABDULLAH GÜL, ARDAHAN, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI

Bilecik Şeyh Edebali, Abdullah Gül, Ardahan, Iğdır Üniversitesi Personel Alım İlanı

27 Aralık 2014 Cumartesi 07:34
Bilecik Şeyh Edebali, Abdullah Gül, Ardahan, Iğdır Üniversitesi Personel Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adayların http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri Doçentler 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Kadro

Derecesi

Adet

Açıklama

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ (Dinler Tarihi)

Doçent

2

1

Doçentliğini Dinler Tarihi alanında almış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK VE FİNANS

Doçent

2

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK VE FİNANS

Doçent

1

1

Doçentliğini Finans alanında almış olmak.


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır.  Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜM

DER.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Doçent(1)

Antrenörlük Eğitimi

1

1

“Spor Akademilerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden Lisans derecesine, Sosyal Bilimler Enstitüsü veya Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dallarından Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak; en az 10 yıl beden eğitimi ve spor merkez müdürlüğü veya  yardımcılığı ve antrenörlüktecrübesine sahip olmak; uluslararası öğretmenlik ve antrenörlük tecrübesi olmak, ilgili alanlarda uluslararası araştırma çalışmaları, ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergi ve konferans yayınları bulunmak, alanında en az 5 yıl İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim  %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.


Ardahan ,Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan  alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım

Yrd.

Doç.

3

1

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Genel Türk Tarihi

Yrd.

Doç.

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler / Siyasi Tarih

Yrd.

Doç.

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler / Siyasi Tarih

Yrd.

Doç.

4

1

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd.

Doç.

4

1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI:

* Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren birer CD ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

B - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD'yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmelerden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Unvan

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Prof.

1

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

 

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Elek. Man. Al. veMikrodalga Tek.

Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

 

Yrd.Doç

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Telekomünikasyon

Alanında Doktora yapmış olmak.


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dekanlığı için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25.   maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların öz geçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

2

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

 

Doçent

1

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

 

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET