gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ GİRESUN SİNOP ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIYOR

Bilecik Şeyh Edebali Giresun Sinop Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

30 Kasım 2014 Pazar 06:21
Bilecik Şeyh Edebali Giresun Sinop Üniversitesi  Akademik Personel Alıyor


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adaylarınhttp://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri Profesörler 6 (altı) takım, Doçentler ise 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Makine ve İmalat Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Sürdürülebilir Ulaştırma alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Enerji ve Su Kaynakları ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliğinde almış olmak.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Profesör

1

1

Bitki Besleme ve Gübreleme üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası İktisat alanında Doçentlik belgesini almış olmak ve Uluslararası Enerji Politikaları ile Finansal Kriz Alanlarında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Doçentliğini Maliye alanında almış ve Mali Hukuk alanında çalışmaları olmak.Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26’ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Başvuru Tarihi: 02.12.2014

Son Başvuru Tarihi:16.12.2014

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Tirebolu İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Profesör

1

1

İletişim ve medya çalışmaları konusunda yayınları olmak.

2

Tirebolu İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Profesör

1

1

Üçüncü sinema ve politik sinema konularında çalışmaları olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Doçent

2

1

Finansal krizler ve opsiyon fiyatlaması hakkında çalışmaları olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Elastografi ve obstetrik sonografi üzerine çalışmaları olmak.

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

İnfertilite ve jinekoloji alanında çalışmaları olmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Histeroskopik ve laparoskopik cerrahi ileinfertilite ve intrauterin inseminasyonkonularında çalışmaları olmak.

7

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Ventral herni onarımında çalışmaları olmak.

8

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalında uzmanlığını yapmış olup, medikal biyofilm konusunda çalışmaları olmak.

9

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Çağdaş sosyoloji ve eğitim felsefesi ve sosyolojisi alanında çalışmış olan bilim adamlarının eğitim görüşleri ve Türk eğitim sistemine etkisi üzerine çalışmaları olmak.

10

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Dil bilgisi öğretiminde aktif öğrenmenin etkisi üzerine çalışmaları olmak.

11

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İngiliz dilbilimi alanında çalışmaları olmak.

12

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Pür tensör alanları üzerine çalışmaları olmak.

13

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Kent sosyolojisi, kentsel toplumsal hareketler ve kent hakkı konuları üzerine çalışmaları olmak.

14

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Cumhuriyet tarihi alanında doktorasını yapmış olup, Pontus meselesi üzerine çalışmaları olmak.

15

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Genel Türk Tarihi bilim dalında doktora yapmış olup, Timurlular üzerine çalışmaları olmak.

16

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Sibirya Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Türk Moğol Dilleri alanında çalışmaları olmak.

17

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olup, petrol piyasaları ve işletme yatırımları üzerine çalışmaları olmak.

18

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Uranyum yataklarındaki yer altı sularınınhidrokimyasal özellikleri konularında çalışmaları olmak.

19

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

20

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Müzik ve edebiyat ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.

21

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

KOBİLER, mikro işletmelerde mali teşvikler ve girişimcilik alanında çalışmaları olmak.

22

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Bazı fonksiyon uzayları ve çift dizi uzaylarında çalışmaları olmak.

23

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bitki sistematiği alanında moleküler, sitolojik,palinolojik ve mikro morfolojik çalışmaları olmak.

24

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Demir oksidaz enzimi ile ilgili çalışmaları olmak.

25

Teknik Bilimler MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı

Yardımcı Doçent

3

1

Mimarlık, modernizm, toplum ve ideoloji ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

26

Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO

Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Arı ürünlerinde ve doğal gıdalarda biyoaktivite, enzim karekterizasyonu ve inhibisyon alanında çalışmaları olmak.

27

Espiye MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Karayosunlarının uçucu yağ bileşiminin analizi ve antimikrobiyal aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: - (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

- (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ:

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

ALANI:

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Hellenistik Dönem Kentleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Protein elektroforezi ve antioksidan üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilgisi öğretmen adaylarına yönelik mühendislik tasarım temelli öğretim uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak

Yardımcı Doçent

1

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Son dönem Osmanlı şehir ve idare tarihi ile Osmanlı’da nüfus ve demografi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Moleküler baskılanmış kompozitlerinpolisiklik aromatik hidrokarbon ön deriştirilmesinde kullanımı ve yüzey plazmonrezonans sensörler ile tayini konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Bitkisel biyosorbentler ve atık sulardan renk giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET