gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİNGÖL VE ARDAHAN ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

04 Ocak 2011 Salı 00:17
Bingöl ve Ardahan Üniversitelerine Öğretim Görevlileri

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://bingol.edu.tr Web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.
 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UNVAN
ADET
DERECE
AÇIKLAMA
İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı
Profesör
1
1
 
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Profesör
1
1
 
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Doçent
1
1
 
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
1
3
 
 


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik belgesinin onaylı örneği, diğer öğrenim belgeleri, yayın listeleri, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na;
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.
Duyurulur.
Tel: 0 478 211 64 46
Birimi
Bölüm / Anabilim Dalı
Unvanı
Der.
Adet
Açıklama
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Çeviri Bilim /
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Prof.
1
1
 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji /
Toplumsal Yapı ve Değişme
Prof.
1
1
 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji /
Kurumlar Sosyoloji
Prof.
1
1
 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları /
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç.
3
1
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme /
Yönetim ve Organizasyon
Yrd. Doç.
4
1
 
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği/
Çevre Teknolojisi
Yrd. Doç.
4
1
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET