gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİR YILDA DİYANETE 1000 KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALINACAK

633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenerek sözleşmeli personel olarak 1000 vizeli sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi bir yıl içinde işe başlatılacak.

17 Eylül 2011 Cumartesi 04:11
Bir Yılda Diyanete 1000 Kur'an Kursu Öğreticisi Alınacak


            
633 sayılı Kanunda 653 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle aşağıdaki geçici madde eklenerek sözleşmeli personel olarak 1000 vizeli sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi bir yıl içinde işe başlatılacak. 
“GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlı 1000 adete kadar vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir."

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET