gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BOZOK VE ATATÜRK ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ALINACAK

Üniversitelerin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır.

14 Temmuz 2011 Perşembe 09:25
Bozok ve Atatürk Üniversitelerine Öğretim Görevlileri Alınacak

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BİRİMİ
UNVANI
ANABİLİM DALI
DER.
ADET
ARANAN NİTELİKLER
FEN-EDB. FAK.
Profesör
Katıhal Fiziği
1
1
Metalik camlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Doçent
Genel Biyoloji
1
1
Hayvan Fizyolojisi-Ekolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.
Doçent
Nükleer Fizik
1
1
-
MÜH.-MİM. FAK.
Profesör
Konstrüksiyon ve İmalat
1
1
Tarım makinaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent
Ulaştırma
1
1
İnşaat mühendisliği bölümü mezunu olup, ticari vaksların bitümlü bağlayıcı ve bitümlü kaplamalar üzerindeki etkileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKT. VE İDR. BİL. FAK.
Doçent
Muhasebe ve Finansman
1
1
Muhasebe alanında uzmanlaşmış olmak.
Doçent
İkt. Gel. ve Uluslararası İkt.
1
1
İktisadi gelişme alanında uzmanlaşmış olmak.
ZİRAAT FAK.
Profesör
Tarla Bit. Yet. ve Islahı
1
1
Kolza yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat.3 Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN :
- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.
3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :
- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ :
İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Hayvan Yetiştirme
Profesör
2
1
Tarla Bitkileri
Profesör
2
1
Çayır mera, yem bitkileri ve bitki ıslahı,genetiği alanında çalışmış olmak,
Tarım Makinaları
Profesör
1
1
Tarım İşletmeciliği
Doçent
2
1
Hayvan Yetiştirme
Doçent
1
1
Tarla Bitkileri
Doçent
1
1
Çayır mera yem bitkileri alanında çalışmış olmak,
Gıda Mühendisliği
Doçent
1
1
Tarım İşletmeciliği
Yardımcı Doçent
1
3
Tarla Bitkileri
Yardımcı Doçent
1
3
Endüstri bitkileri alanında çalışmış olmak,
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Profesör
1
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Profesör
1
1
Kulak,Burun ve Burun Hastalıkları
Profesör
1
1
Ortopedi ve Travmatoloji
Profesör
1
1
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Profesör
1
1
Enfeksiyon Hastalıkları
Profesör
1
1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Profesör
1
1
Göğüs Hastalıkları
Profesör
1
1
Histoloji ve Embriyoloji
Profesör
1
1
Göğüs Cerrahisi
Doçent
1
1
Göz Hastalıkları
Doçent
1
1
Acil Tıp
Doçent
1
1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
İç Hastalıkları
Doçent
1
1
Gastroentoloji bilim dalında yandal uzmanı olmak,
Nükleer Tıp
Doçent
1
1
Üroloji
Yardımcı Doçent
1
3
Acil Tıp
Yardımcı Doçent
1
3
Enfeksiyon Hastalıkları
Yardımcı Doçent
2
3
İç Hastalıkları
Yardımcı Doçent
1
3
Hematoloji bilim dalında yandal uzmanı olmak,
Kardiyoloji
Yardımcı Doçent
3
3
Nöroloji
Yardımcı Doçent
2
3
Nükleer Tıp
Yardımcı Doçent
1
3
Radyasyon Onkolojisi
Yardımcı Doçent
1
3
Radyoloji
Yardımcı Doçent
1
3
Kas iskelet sistemi radyolojisi konusunda eğitim almış olmak,
Tıp Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
3
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Organik Kimya
Profesör
2
1
Atom ve Molekül Fiziği
Profesör
1
1
Genel Biyoloji
Profesör
1
1
Genetik
Profesör
1
1
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Profesör
1
1
Organik Kimya
Doçent
1
1
Mikrobiyoloji
Doçent
1
1
Topoloji
Doçent
1
1
Geometri
Doçent
1
1
Organik Kimya
Yardımcı Doçent
1
3
Kiral ligand ve organometalik katalizörlerin sentezi konusunda doktora ypmış olmak,
Anorganik Kimya
Yardımcı Doçent
1
3
Supramoleküler polimerler alanında çalışmış olmak
Katıhal Fiziği
Yardımcı Doçent
1
3
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
Yardımcı Doçent
1
3
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Türk Halk Bilimi (Folklör)
Profesör
1
1
Türk Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı)
Profesör
1
1
Sistematik Felsefe ve Mantık
Profesör
1
1
Türk İslam Sanatı
Profesör
1
1
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
Profesör
1
1
Alman Kültürü ve Edebiyatı
Profesör
1
1
Bilgi ve Belge Yönetimi
Doçent
2
1
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Doçent
1
1
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Doçent
1
1
Protohistorya ve Önasya Arkeoloji
Doçent
1
1
Alman Kültürü ve Edebiyatı
Doçent
1
1
Türk Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı)
Yardımcı Doçent
1
3
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
Yardımcı Doçent
1
3
İngiliz Kültürü üzerine doktora yapmış olmak,
İngiliz Dil Bilimi
Yardımcı Doçent
1
3
Okuma deneyimleri konusunda doktora yapmış olmak,
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
İstatistik
Profesör
1
1
İstatistik
Yardımcı Doçent
1
3
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yardımcı Doçent
1
3
Bilgi sistemlerinde yazılım kalitesi konusunda doktora yapmış olmak,
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yardımcı Doçent
1
3
E-devlet konusunda çalışmalar yapmış olmak,
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yardımcı Doçent
1
3
Veri madenciliği konusunda doktora yapmış olmak,
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Pedodonti
Profesör
1
1
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Doçent
1
1
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
1
1
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Doçent
1
1
Ortodonti
Yardımcı Doçent
1
3
Edge-wise ve chin-cap teknikleri üzerine çalışma yapmış olmak,
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doçent
1
1
Türkçe Eğitim
Doçent
1
1
Tarih Eğitimi
Doçent
1
1
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Doçent
1
1
Fen Bilgisi Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
3
Bu bilim dalında doktorasını yapmış olmak,
Sınıf Öğretmenliği
Yardımcı Doçent
1
3
Öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri ile ilgili alanda doktora yapmış olmak,
Okulöncesi Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
4
Felsefe Grubu Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
3
Sistematik felsefe ve mantık üzerine doktorasını yapmış olmak,
Tarih Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
3
Eğitim tarihi alanında doktorasını yapmış olmak,
Resim-İş Eğitimi
Yardımcı Doçent
2
3
Müzik Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
3
Keman branşında doktorasını yapmış olmak,
Fizik Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
3
Fizik eğitimi bilim dalında veya darbeli lazer yığma sistemi(PLD)alanında doktora yapmış olmak,
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Ulaştırma
Profesör
1
1
Doçentlik derecesini inşaat mühendisliği temel alanında almış olmak
Çevre Teknolojisi
Profesör
1
1
Doçentlik derecesini çevre mühendisliği temel alanında almış olmak
Konstrüksiyon ve İmalat
Profesör
1
1
Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak
Termodinamik
Doçent
2
1
Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak
Enerji
Doçent
1
1
Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak
Elektromagnetik Alanlar ve Mik.D.Tekn.
Doçent
1
1
Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik mühendisliği temel alanında almış olmak
Ulaştırma
Yardımcı Doçent
1
3
İnşaat mühendisliği mezunu, Bitümlü sıcak karışımlar da farklı sıkıştırma,karıştırma ve yaşlandırma yöntemleri konusunda doktora yapmış olmak,
Hidrolik
Yardımcı Doçent
1
3
Kar Hidrolojisi üzerine doktora yapmış olmak,
Hidrolik
Yardımcı Doçent
1
3
Yapı
Yardımcı Doçent
1
3
Lisans,yükseklisans ve doktora derecelerini inşaat mühendisliğinden almış olmak,
Elektromagnetik Alanlar ve Mik.D.Tekn.
Yardımcı Doçent
1
3
Lisans,yükseklisans ve doktora derecelerini eletrik-elektronik mühendisliğinden almış olmak,
Biyomedikal Mühendisliği Böl.
Yardımcı Doçent
1
3
Tıpta kullanılan radyoaktiflerin arıtılması konusunda doktora yapmış olmak,
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Tefsir
Profesör
1
1
Din Felsefesi
Profesör
1
1
Arap Dili ve Belagatı
Doçent
1
1
Kelam
Doçent
1
1
Hadis
Yardımcı Doçent
1
3
İslam Hukuku
Yardımcı Doçent
1
3
İlahiyat fakültesi mezunu, karine hakkında doktora yapmış olmak,
Türk İslam Edebiyatı (Farsça)
Yardımcı Doçent
1
3
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anabilim Sanat Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Seramik
Doçent
1
1
Resim
Yardımcı Doçent
1
3
Tiyatro
Yardımcı Doçent
1
3
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Yardımcı Doçent
1
3
Yaylı Sazlar
Yardımcı Doçent
1
3
Kompozisyon
Yardımcı Doçent
1
3
Üflemeli Sazlar
Yardımcı Doçent
1
3
Tezhip
Yardımcı Doçent
1
3
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.
Doçent
1
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.
Yardımcı Doçent
1
3
Gazetecilik
Yardımcı Doçent
1
3
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Analitik Kimya
Yardımcı Doçent
1
3
Nonsteroidal ilaçların adrenalin üzerine etkisi alanında doktora yapmış olmak,
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Doğum ve Jinekoloji
Doçent
1
1
Biyokimya
Yardımcı Doçent
2
3
Veteriner fakültesi mezunu olmak,
Anatomi
Yardımcı Doçent
1
3
Veteriner fakültesi mezunu olmak,
Cerrahi
Yardımcı Doçent
1
3
Veteriner fakültesi mezunu olmak,
Dölerme ve Suni Tohumlama
Yardımcı Doçent
1
3
Veteriner fakültesi mezunu olmak,
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Hemşirelik Esasları
Profesör
1
1
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Doçent
1
1
Psikiyatri Hemşireliği
Doçent
1
1
Hemşirelik Esasları
Yardımcı Doçent
1
3
Çocuk Sağlığı ve Hast.Hemşireliği
Yardımcı Doçent
2
3
Psikiyatri Hemşireliği
Yardımcı Doçent
1
3
Ebelik Bölümü
Yardımcı Doçent
2
3
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Yardımcı Doçent
1
3
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Peyzaj Mimarlığı
Yardımcı Doçent
1
3
Peyzaj mimarlığı anabilim dalında doktora yapmış olmak,
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
İçsular Biyolojisi
Yardımcı Doçent
1
3
Tatlı su fitoplanktonları üzerine doktora yapmış olmak,
Balıkçılık Temel Bilimleri
Yardımcı Doçent
1
3
Mide asit sekresyonu üzerine doktora yapmış olmak
Yetiştiricilik
Yardımcı Doçent
1
3
Su ürünleri yetiştirciliğinde anestetik kimyasallar üzerine doktora yapmış,
Yetiştiricilik
Yardımcı Doçent
1
3
Balıklarda in situ hibridizasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.
ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
İnşaat Teknolojisi
Doçent
1
1
İnşaat anabilim dalı geoteknik alanında doktora yapmış olmak,
Gıda Teknolojisi
Doçent
1
1
Biyokimya alanında doktora yapmış olmak,
Çocuk Gelişimi
Yardımcı Doçent
1
5
PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
İnşaat Teknolojisi
Yardımcı Doçent
1
3
Mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü mezunu olup,depreme dayanıklı yapıların genetik algoritma ile optimum tasarımı konusunda doktora yapmış olmak,
Bankacılık ve Sigortacılık
Yardımcı Doçent
1
3
İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup,yönetim ve bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde doktora yapmış olmak,
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Gıda Teknolojisi
Yardımcı Doçent
1
3
Biyolojik aktif doğal ürün türevleri sentezi konusunda çalışma yapmış olmak,
HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Labaratuvar ve Veteriner Sağlığı
Yardımcı Doçent
1
3
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda doktora yapmış olmak,
ŞENKAYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı
Kadro Ünvanı
Adedi
Der
Fizyoterapi
Yardımcı Doçent
1
3
Tıp Fakültesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sağlık veya Hemşirelik yüksekokulu mezunu ilgili programda doktora yapmış olmak,
Yaşlı Bakımı
Yardımcı Doçent
1
3
Tıp Fakültesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sağlık veya Hemşirelik yüksekokulu mezunu ilgili programda doktora yapmış olmak,
5725/1-1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET