gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BÜLENT ECEVİT ERZİNCAN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Bülent Ecevit Erzincan Galatasaray Üniversitesine Akademisyen Alınıyor

11 Ekim 2014 Cumartesi 05:55
Bülent Ecevit Erzincan Galatasaray Üniversitesine Akademisyen Alınıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan

"Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

 

 

1

Yapay zeka alanında çalışma yapmış olmak.

GEOTEKNİK

 

 

1

Yumuşak zemin davranışı, killerin mikro yapısı ve modellemesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

1

 

Çocukluk çağı nazofarenkskarsinomu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ

 

 

1

Hastane İşletmeciliği veya İşletme veya Çalışma Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

1

 

 

Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanlarında çalışmalar yapmış olmak.


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi      1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine;Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

    Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Ağız Diş Ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

Ağız Diş Ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Resim Sanatında Otomatizm Konusunda Çalışmış Olmak

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

İngilizce Öğretmenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

NMR, IR ve Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi ve İncelenmesi Üzerine Çalışmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Şablon Eşleme İle Plaka Tanıma Sistemi Üzerine Çalışmış Olmak

Hidrolik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Atık Sularda Boyar Madde Giderimi Üzerine Çalışmış Olmak

Yapı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Çerçeve Sistemlerde Ankraj Çubukların Etkisi Üzerine Çalışmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Nefroloji Alanında Yan Dal Yapmış Olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Onkoloji Alanında Yan Dal Yapmış Olmak

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Jinekolojik Onkoloji Konusunda Tecrübeli Olmak

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Dal Bloğu ve Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Çalışmış Olmak

Nöroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Alzheimer Konusunda Çalışmış Olmak

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

5

Tıbbi Farmakoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Farmasotik Toksikoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Malnütrisyonlu Hastalar Üzerine Çalışmış Olmak

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Mikotoksinler ve İlaç Genotoksisitesi Üzerine Çalışmış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Harita ve Kadastro Pr.

Yardımcı Doçent

1

5

Ölçme Tekniği Alanında Doktora Yapmış Olmak


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36 34347 Ortaköy/İSTANBUL

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADED

AÇIKLAMA

Genel Kamu Hukuku

Profesör

1

1

Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak; “Türk Siyasi Tarihi” ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” alanlarında çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak

Felsefe Tarihi

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Kişilerarası İletişim

Doçent

2

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; ilgili alanda çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak; ders verecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; ilgili alanda yayınları bulunmak ve ders verecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Teknolojik Yenilik Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Uluslararası İlişkiler alanında dergilerde makale ve/veya kitap bölümü yayınlamış olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET