gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI NAKLEN 8 DOKTOR ALACAK

Çalışma Bakanlığı münhal bulunan ve ekli (Ek-1) cetvelde gösterilen tabip kadrolarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar arasından olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen personel atanması planlanmaktadır. Bu şekilde atanacak personele ilişkin başvuru şartları ve usulü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

26 Şubat 2014 Çarşamba 21:02
ÇALIŞMA BAKANLIĞI NAKLEN 8 DOKTOR ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

NAKLEN TABİP PERSONEL ALIMI İLANI

Bakanlığımızda münhal bulunan ve ekli (Ek-1) sayılı cetvelde gösterilen tabip kadrolarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar arasından olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74.maddesi çerçevesinde naklen atama yoluyla tabip personel alınacaktır. Alınacak personele ilişkin başvuru şartları, usulü ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda görev yapıyor olmak,

2) Sınava son başvuru tarihinde 45 yaşını doldurmamış olmak,

3) Sınava son başvuru tarihinde En az 5 (beş) yıl hizmeti bulunmak,

4) Askerlikle herhangi bir ilişiği olmamak,

5) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmamak,

Tercihen

a) İşyeri hekimliği belgesi bulunmak,

b) İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

1 - BAŞVURU USULÜ:

Başvuruların, ilanda ön görülen şartlara dair belgeler ve CV örneği ile birlikte adaylar tarafından en geç 14/04/2014 tarihi mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurular; kontenjan, kadro sayısı ve derecesi ile atamaya ilişkin diğer nitelikler açısından incelenecek, tercih sebebi olan durumlarda dikkate alınıp ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday seçim için sözlü sınavı yapılmak üzere çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.csgb.gov.tr Bakanlık internet adresinde ilan edilecektir.

2 - SINAV USULÜ:

Tabip kadrolarına atanacak personelin seçimi amacıyla yapılacak sözlü sınavı, oluşturulacak komisyon tarafından, adayların, mesleki bilgisi, bir konuyu özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleği uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi kriterler dikkate alınarak 30/04/2014 tarihinde Bakanlıkta yapılacaktır. Yapılacak sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup sınavda en az 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır. Başarılı olan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve 2 yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olan adayların, puanı en yüksek olandan başlanarak sırasıyla atama yapılacaktır.

3 - ÖDENECEK ÜCRETLER:

Bu şekilde atananlara kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi çerçevesinde istihdam edilen Tabiplere ödenen maaşın yanında;

a) İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde (Merkez-Ankara) fiilen iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sektörelmeslek hastalıkları rehberinin hazırlanması, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmesi görevlerinde çalışanlara en yüksek Devlet Memuru Aylığının % 200’ü oranında (Brüt; 1.462,97TL, Net;1.451,86 TL) ek ödeme,

b) İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü’nde (Taşra-Ankara) fiilen iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin proje ve araştırma ile sağlık gözetimi çalışmalarının yapılması, sonuç raporlarının üretilmesi, sektörel meslek hastalıkları rehberinin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizleri gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik görev yapanlara en yüksek Devlet Memuru Aylığının % 400’ü oranında (Brüt; 2.925,92 TL, Net; 2.903,75 TL) ek ödeme,

c) İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı bölge laboratuvarlarında (Taşra-Kocaeli) fiilen iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin proje ve araştırma ile sağlık gözetimi çalışmalarının yapılması, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmesi görevini yapanlara en yüksek Devlet Memuru Aylığının % 250’si oranında; (Brüt; 1.828,71 TL, Net;1.814,83 TL) ek ödeme yapılacaktır.

 

        (1) SAYILI CETVEL

TEŞKİLATI

GÖREV YERİ

BİRİMİ

UNVANI

KAD/ DER.

ADET

MERKEZ

ANKARA

İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TABİP

5

1

TAŞRA

ANKARA

İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TABİP

1

1

TAŞRA

ANKARA

İŞ SAĞ.VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TABİP

5

4

TAŞRA

ANKARA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TABİP

6

1

TAŞRA

KOCAELİ

BÖLGE LABORATUVAR ŞEFLİĞİ

TABİP

5

1

 

 

 

TOPLAM

8


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET