gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİBE ÖĞRETİM ÜYESİ

Üniversiteye Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

26 Aralık 2010 Pazar 05:07
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesibe Öğretim Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ) :
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.
Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,
3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri ( Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet
4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
AÇIKLAMA
FELSEFE
Felsefe
2
1
1
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
AÇIKLAMA
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
İslam Hukuku
1
-
-
 
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Tefsir
1
-
-
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET