gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.04.10.2010

05 Kasım 2010 Cuma 08:23

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR
Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,
3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri ( Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.
4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
 
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
AÇIKLAMA
TEMEL TIP BİLİMLERİ
Fizyoloji
1
-
-
Nitrik Oksit ve QT süresi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
AÇIKLAMA
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Din Felsefesi
1
1
2
 
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Din Sosyolojisi
-
1
3
 
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Din Eğitimi
-
-
-
 
İSLAM TARİHİ VE SANT.
İslam Tarihi
-
1
3
 
İSLAM TARİHİ VE SANT.
Türk İslam Edebiyatı
-
-
-
 
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
İslam Hukuku
-
-
-
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET