gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇANAKKALE VE DİCLE ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAK

Çanakkale ve Dicle Üniversitelerine Öğretim Elemanı Alınacak

19 Ağustos 2011 Cuma 10:08
Çanakkale ve Dicle Üniversitelerine Öğretim Elemanı Alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR
Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentler Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1.2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25 ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,
3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri ( Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri , kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.
4.Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli sureti ile anabilim dalını belirtir dilekçe, nüfus cüzdan sureti,
2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerine ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
YRD.DOÇ.
DER.
AÇIKLAMA
İLKÖĞRETİM
Okulöncesi Eğitimi
-
1
1
-
-
Çocuklarda barış değeri üzerine çalışmış olmak
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
YRD.DOÇ.
DER.
AÇIKLAMA
SU ÜR.AV.VE İŞL.TEK.
İşleme Teknolojisi
1
-
-
-
-
Gökkuşağı alabalığında modifiye atmosferlerde ambalajlama konusunda çalışmış olmak
SU ÜR.AV.VE İŞL.TEK.
İşleme Teknolojisi
1
-
-
-
-
Su ürünleri gıda mikrobiyolojisi alanında uzmanlaşmış olmak
SU ÜR.AV.VE İŞL.TEK.
Avlama Teknolojisi
-
1
1
-
-
Genç balıklarda popülasyon dinamisi konusunda çalışmış olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
YRD.DOÇ.
DER.
AÇIKLAMA
RESİM
Resim
1
-
-
-
-
Resim ve seramik alanında lisansüstü çalışmış olmak
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
YRD.DOÇ.
DER.
AÇIKLAMA
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bilgisayar Donanımı
-
1
1
-
-
Doğrusal olmayan kontrol sistemleri ve mekatronik alanında çalışmış olmak
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bilgisayar Bilimleri
-
1
1
-
-
Bilgisayar Mimarisi konusunda çalışmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
PROF.
DOÇ.
DER
YRD.DOÇ.
DER.
AÇIKLAMA
TARLA BİTKİLERİ
-
-
1
3
-
-
Tahıllar konusunda çalışmış olmak.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine / Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun ilgil maddeleri uyarınca daimi statüde (Profesör, Doçen ve Yardımcı Doçent) alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvuruların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgil geniş bilgi Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. web sayfasında mevcuttur.
S.NO
FAKÜLTE
BÖLÜM
ABD
KADRO
ADET
AÇIKLAMA
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
YRD.DOÇ.
1
2
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Göğüs Hastalıkları
DOÇ
1
3
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
YRD.DOÇ.
1
Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında çalışmaları olmak
4
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Adli Tıp
DOÇ.
1
5
TIP Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
YRD.DOÇ
1
6
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri
Çocuk Cerrahisi
YRD.DOÇ
1
7
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
YRD.DOÇ.
1
8
TIP Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji
YRD.DOÇ
1
9
TIP Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
YRD.DOÇ
1
10
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Tıbbi Patoloji
DOÇ
1
11
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Üroloji
DOÇ
1
12
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
İMMÜNOLOJİ
YRD.DOÇ.
1
Tıp Doktoru olmak ve immünoloji alanında doktora yapmış olmak
13
TIP Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyokimya
YRD.DOÇ
1
Tıpta Uzmanlık Eğitim yapmış olmak
14
Fen Fakültesi
Matematik
Uygulamalı Matematik
DOÇ
1
15
Edebiyat Fakültesi
Tarih
Yeniçağ Tarihi
YRD.DOÇ.
1
Yeniçağ Tarihi alanında Doktora yapmış olmak
16
Veteriner Fakültesi
Temel Bilimler
Anatomi.
YRD.DOÇ.
1
17
Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimler
Parazitoloji
YRD.DOÇ.
1
18
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Geoteknik
DOÇ
1
19
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Devreler ve Sistemler
YRD.DOÇ.
1
20
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Enerji
YRD.DOÇ.
1
21
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Konstrüksiyon ve İmalat
YRD.DOÇ.
1
22
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Mekanik
YRD.DOÇ.
1
23
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Yapı Bilgisi
YRD.DOÇ.
1
24
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
YRD.DOÇ.
1
Zootekni alanında Doktora yapmış olmak ve hayvan Besleme alanında çalışma ve tecrubesi olmak
25
BİSMİL MYO
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
YRD.DOÇ.
1
Tarla Bitkileri alanında Doktora yapmış olmak
26
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Psikolojisi
YRD.DOÇ.
1
Din Psikolojisi alanında Doktora yapmış olmak
27
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Tasavvuf
YRD.DOÇ.
1
Tasavvuf alanında Doktora yapmış olmak
28
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi
Yrd. Doçent
1
İslam Tarihi alanında Doktora yapmış olmak
29
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
YRD.DOÇ.
1
Dinler Tarihi alanında Doktora yapmış olmak ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği konusunda en az 5 yıl tecrübesi olmak
30
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Resim-İş Eğitimi
DOÇ
1
31
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri
Pedodonti
DOÇ
1
32
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri
Pedodonti
DOÇ
1
33
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri
Ağız-Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi
Profesör
1
TOPLAM
33

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET