gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversite Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

14 Ocak 2015 Çarşamba 16:50
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI

Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alım İlanı

Üniversite Hastanesinde 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere06/06/1978tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerinegöre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzereaşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

1-  Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilenözel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlararanır.

2-     2014 yılı Kamu PersoneliSeçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Adayların KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3-     Herhangi bir SosyalGüvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-     Başvuracak adaylarındurumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Buşekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesinedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemiiçerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyitek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçekurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.'' hükmüneuygun olması .

5-     Gerçeğe aykırı belgeverenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamalarıyapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedelödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6-     Müracaatlar ilanıngazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesiresmi internet sayfası www. cumhuriyet. edu.tr denilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte(belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) PersonelDairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax veinternet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-     Atanmaya hak kazananadayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) güniçerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresindenilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

a)  Başvuru Formu

b)  2014 KPSS sonuç belgesi

c)   Öğrenim Belgesi

d)  Çalışma şartı aranan ünvanlar için sağlıkkuruluşlarından alınacak çalışma veya deneyim belgesi ile sigorta prim dökümü

 

 
 

kod no

ünvanı

adedI

aranılan nitelikler

01

Sağlık Teknikeri

 1

-Tıbbi Laboratuvar önlisans programından mezun olmak

-Üniversite Hastanesinde analitik cihazları kullanma deneyimi olması ( PCR ve CHORUS) -( Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalıştırılacaktır.)

02

Sağlık Teknikeri

 1

-Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programından mezun olmak

-En az 2 yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

03

Sağlık Teknikeri

 1

-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

04

Sağlık Teknikeri

 1

-    Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak

-    En az 3 yıl Sağlık Kuruluşlarının Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak

-    (Anestezi yoğun bakım ünitesinde çalıştırılacaktır.)

05

Sağlık Teknikeri

 1

-Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak

-En az 5 yıl Sağlık Kuruluşlarının Yoğun Bakım ve Ameliyathanesinde çalışmış olmak, aynı

süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak

06

Sağlık Teknikeri

 1

-Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak - Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek

07

Sağlık Teknikeri

 

-Radyoterapi önlisans programından mezun olmak

-En az 6 ay Kamu Hastanelerinin Radyoloji veya Onkoloji bölümünde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak

08

Sağlık Teknikeri

2

-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak

09

Sağlık Teknikeri

1

-Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET