gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversite Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

24 Ekim 2014 Cuma 01:28
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI


Üniversite Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun  4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

Diyetisyen 1 Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak.
Hemşire 10 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden  mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2-2014yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanları, önlisans mezunlarınında KPSSP93puanlarıesas alınacaktır.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisindeBakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’hükmüne uygun olması .
5-Hemşirelerde 35Yaşından büyük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak, 
6-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal  faizi  ile  birlikte  tazmin edilecektir.
7-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası  www.cumhuriyet.edu.trden ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-Atanmaya  hak  kazanan  adayların  isimleri  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  5  (beş)  gün  içerisinde www.cumhuriyet.edu.tradresinden ilân edilecektir. 

İstenilen Belgeler:a)Öğrenim Belgesib) 2014KPSS sonuç belgesic) Başvuru Formu


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET