gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

17 Ocak 2011 Pazartesi 14:48
Darülaceze Müessese Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Darülaceze Müessese Müdürlüğü’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarih 7/15754 Sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarında yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda sayısı, pozisyonu ve nitelikleri belirtilen oranda Sözleşmeli Personel alınacaktır.

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuracak adaylarda, yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
d) Erkekler için askerlik hizmetini yapmış olmak.
e) 657 sayılı yasanın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
f) Başvuru tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.
1- Lisans Mezunu Hemşirenin 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olanların KPSSP3
puanları değerlendirilecektir.
2- Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Hemşirenin 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olanların
KPSSP94 puanları değerlendirilecektir.
3- Lisans Mezunu Büro Personeli 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olanların KPSSP3
puanları değerlendirilecektir.
4- Lise Mezunu Destek Personel (Şoför) 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olanların
KPSSP94 puanları değerlendirilecektir.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatta bulunacak adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (Mesai bitimine kadar) Darülaceze Caddesi No:51 Okmeydanı Şişli İstanbul adresindeki Darülaceze Müessese Müdürlüğünden veya Müdürlüğün web sayfasından elde edecekleri Başvuru Formu ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuracaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Yerleştirilen aday son başvuru tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde Müdürlüğümüze ait, http://www.darulaceze.gov.tr/ web adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Atamaya hak kazanan aday ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Müdürlüğümüz Personel Şefliğine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılır. Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkını kaybeder.

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

IV. İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim Belgesi
2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Nüfus Cüzdanının tasdikli bir örneği
4- 2 adet vesikalık fotoğraF

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET