gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEMİR YOLLARINA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALINACAK

TCDD Kırıkkale tesisleri için engelli, Sivas tesisine eski hükümlü işçi alınacak.

22 Temmuz 2014 Salı 18:07
DEMİR YOLLARINA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALINACAK

KIRIKKALE İÇİN ALINACAK ENGELLİ İŞÇİ ALIMI 

1-Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak özürlü işçilerde, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım ve onarım işlerinde en az 6 ay tecrübeli olmak şartı aranmaktadır.Adaylar  çalıĢmalarını  iĢyerinden  alacakları  yazı,  SSK  sicil numarası  ile SSK iĢyeri  sicil  numarasının  yazılı  olduğu  hizmet  belgesi  ve  SSK  hizmet  dökümüyle belgeleyecektir. Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde  evrakları  teslim  alınmayarak  haklarında  tutanak  düzenlenecek  ve  Türkiye  İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.
2-İŞKUR’ca bildirilen listede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.
3-İŞKUR’ca bildirilen listedeyer alacak adaylar sözlü sınava katılmak için, 14.08.2014tarihindeyukarıda istenilen belgelerle; Nüfus cüzdanı fotokopisiveyanüfus kayıt örneği,T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı,(Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),Öğrenim belgesi, Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muafolduğunu belirtir),Engelliraporu,(engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.)Evraklarının(onaysız fotokopileri olabilir)ve1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı Anafartalar     Mah.     Hipodrom     Cad.No:3 Altındağ/ANKARA   adresinegelerekteslim   edeceklerdir. Belgelerini   teslim   etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
4-Evrak teslimi yapan adaylarıntalebin 3 katı veyaaltında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.
5-Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin3 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 21.08.2014tarihinde saat 10.00 da noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.
6-Sözlü sınavı 28.08.2014tarihinde saat 10.00 daTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları  Daire  Başkanlığı Anafartalar  Mah.  Hipodrom  Cad.  No:3  Altındağ/ANKARAadresindeyapılacaktır.
7-Teşekkülümüzdegörev alacak özürlüişçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır.


SİVAS İÇİN ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI
 1-Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçilerde, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım ve onarım işlerinde  en  az 6  aytecrübeli olmak şartı aranmaktadır.Adaylar çalışmalarını işyerinden alacakları yazı, SSK sicil numarası ile SSK işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi ve SSK hizmet dökümüyle belgeleyecektir. Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye Çalışma ve İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.
 2-İŞKUR’ca bildirilenlistede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.
 3-İŞKUR’ca bildirilen  listedeyer alacak adaylar sözlü sınava katılmak için, 14.08.2014tarihindeyukarıda istenilen belgelerle;Nüfus cüzdanı fotokopisiveyanüfus kayıt örneği,T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı,(Cumhuriyet Savcılığındanveya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicilkaydıile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),Öğrenim belgesi, Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muafolduğunu belirtir),Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından),Terörle  Mücadelede  Malul  Sayılmayacak Şekilde  Yaralananlardan  (askeri  hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı),Evraklarının(onaysız fotokopileri olabilir)ve1  adet resimli İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde  yayınlanacaktır.)  eksiksiz  olarak  doldurarak  TCDD  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  İnsan Kaynakları  Daire  BaşkanlığıAnafartalar  Mah.  Hipodrom  Cad.  No:3  Altındağ/ANKARA adresinegelerekteslim    edeceklerdir. Belgelerini  teslim  etmeyen  adaylar  sözlü  sınava alınmayacaktır.
 4-Evrak  teslimi  yapan  adayların  talebin  3  katı  veya  altında  olması  durumunda Noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.5-Nihai  listede  bulunup, evrakteslimi yapan adayların talebin 3 katından fazla olması durumunda,sözlü sınava katılacaklar21.08.2014tarihinde saat 10.00 da Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.6-Sözlü sınavı28.08.2014tarihinde saat 10.00 daTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları  Daire  Başkanlığı Anafartalar  Mah.  Hipodrom  Cad.  No:3  Altındağ/ANKARA adresindeyapılacaktır.7-Teşekkülümüzdegörev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır.8-Sözlü  sınavını  kazanan  adaylardan,tam  teşekküllü devlet  hastaneleri  veya  resmi üniversitehastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. Sağlık kurulu raporunda;Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş),Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış),İşitme muayenesiyapılmış   ( Odiyometri sonucu saf ses ortalamasıfısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş olacaktır.) Alınan sağlık kurulu raporu,Bölge Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  Sağlık  ve  Psikoteknik  Yönergesi  uyarınca  incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET