gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Başvurular 15.05.2015 tarihine kadar yapılacaktır.

05 Nisan 2015 Pazar 19:50
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Ön kayıtlar www.dho.edu.tr adresinden yapılacaktır.


Başvuru Koşulları

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44. maddesinde düzenlenmiş olan "Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını" taşımak.

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan lise ve dengi okullardan 2015 yılında mezun olacak adaylar için, kesin kayıt tarihine kadar mezun durumda olma veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılı mezunu olmak.
Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.
Başvuru kılavuzunun TABLO-2'de yer alan okul türlerinden ve kılavuzun TABLO-3'te belirtilen alan/bölümlerinden mezun olmak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)'na katılmış olmak.
TABLO-3'te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türüne göre belirlenecek taban puanı almış olmak.
Şehit, Malül Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)'i oranında ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2015 yılında yapılacak YGS'ye katılmış olmak. 

TABLO-3'te yer alan, alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS puan türünden Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığınca belirlenecek taban puanın % 90'ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları ikinci seçim aşamalarına davet edilecek, sınav ve muayenelerde başarılı olan adaylardan % 5'lik kontenjana girenler okula girmeye hak kazanacaktır.
SAĞLIK VE YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek.
Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düz taban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak.
Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak).
20 yaşından büyük olmamak (1995 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır. Yaş hesaplamalarında 2015 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır.)
Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.
Adayların boy ve kiloları TABLO-4'te belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde bulunmak ve boy-kilo oranı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirlenen sınırlar içinde bulunmak.

UYARI:Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak; sağlık durumları, Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET