gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Deniz Harp Okuluna öğrenci alınacaktır.

05 Nisan 2015 Pazar 19:27
DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Alımlar 15.05.2015 tarihine kadar dho.edu.tr adresinden ön kayıt yapılacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI

A- ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR
1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2015 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak.
2. ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul türlerinden mezun olmak.
3. Öğreniminin herhangi bir safhasında ikinci maddede belirtilen okullar dışında herhangi bir okulda okumamış olmak.
4. 2015 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılı mezunu olmak. (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar)
5. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.
B- SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR
1. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin
aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam
ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak,
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik,
frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak), duymasında en ufak bir
kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık,
renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer
rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu
almak,
2. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan askeri okullara girecek öğrenci adaylarına
ilişkin sağlık niteliklerine sahip olduğunu ikinci seçim aşamalarında başarılı olduktan sonra
sevk edilecekleri asker hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu
ile belgelendirmek.

3. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon
bozuklukları vb. olmamak).
C- YAŞ, BOY VE KİLO İLE İLGİLİ KOŞULLAR
1. En fazla 20 (1995 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak (Yaş düzeltmesi yaptıranların,
düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır).
2. Yapılacak ön sağlık muayenesinde yaşa göre boy-kilo değerleri TSK Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır (Olması gereken boy-kilo ölçüleri Başvuru
Kılavuzunda belirtilmiştir). Boy ve kilo çıplak ayakla, şort/mayo giyilmiş olarak ölçülür.
Değerlendirmeler uzman doktorlarca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usuller
çerçevesinde yapılmaktadır. 
2
Ç- ÖZEL KOŞULLAR
1. Yapılacak sınav, görüşme ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve Deniz
Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjanlar içerisinde olmak.
2. Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek
Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan
Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair
Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.
3. İntibak eğitiminde başarılı olmak.
4. Deniz Harp Okulu için ilan edilen “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’ı
oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları ikinci seçim aşamalarına
davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olan bu vasıftaki öğrencilere alınacak öğrenci
sayısının %5’i oranında kontenjan verilir. Bu nitelikteki adaylar durumlarını belgelemek
zorundadır.
D- DİĞER KOŞULLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş
olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,
3. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri
bulunmamak,
4. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için
kefil göstermek)
5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
6. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle
nikahsız olarak birlikte yaşamamak, 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET