gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak İstisnai Devlet Memuru alımı yapılacaktır.

13 Ağustos 2015 Perşembe 11:23
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Başvuru Tarihleri: 12 Ağustos – 13 Eylül 2015, Başvuru Adresi: http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükmü doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak İstisnai Devlet Memuru alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

(1) Türk Vatandaşı olmak,

(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

b. Askerlik durumu itibariyle;

(1) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

(2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

(3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

c. Tarafsızlık ve devlete bağlılık:

 Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar;

hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

 Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler,

b. İlan edilen unvanların Öğrenim Durumu, Yaş Durumu ve 2014 veya 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan tabloda belirtilen asgari notu almış olmak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmak,

c. Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (13 Eylül 1996 ve daha önce doğanlar) ve 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak. (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğanlar)

ç. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

TASNİF DIŞI TASNİF DIŞIASNİF DIŞI 4/12

d. Seçim ve mülakat aşamalarını asil ve yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “TSK’da Askeri Sivil Memur Olur’’ kararlı rapor almış olmak.

e. Kazanan adayların; yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

f. “Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına (KPSS Puanı) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan” dikkate alınacağından, internetten yapılan başvuru sonrası adaylar şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belgenin alt kısmına aday bilgileri ve aday yakınlık derecesi yer alacak şekilde 15 Eylül 2015 tarihine kadar 0216 310 72 46 numaraya faks ile göndereceklerdir. Geç gelen fakslara işlem yapılmayacaktır.

DETAY BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET