gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI NEDİR?

MESLEKLERİ TANIYALIM Sitemizden KPSS'ye girenlere yönelik, mesleklere ilişkin bilgi verilecektir. Bu anlamda Devlet Bütçe Uzmanlığı'nı kendi meslek mensupları anlatımıyla buraya alıyoruz.16.10.2010

16 Ekim 2010 Cumartesi 06:50
DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI NEDİR?

Devlet Bütçe Uzmanlığı; Personel, bütçe ve yönetsel reform ile ilgili yeni politikaları gerçekleştirmek amacıyla 1970 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 92. madde ile Türk Kamu Yönetimine bir meslek olarak getirilmiş olup, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esasları, seçilme ve ilerleme koşulları 17 Ekim 1979 tarih ve 16787 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Yasa ile Devlet Bütçe Uzmanlarına verilen görevler ise şunlardır.

- Devlet kuruluşlarının her türlü ödenek ve kadro işlemlerini uzun dönemli plan ve yıllık program gereklerine göre incelemek, ödenek ve kadro dağılımlarını bu gereklere uygun bir biçimde gerçekleştirmek,

- Devlet kuruluşlarında kadro analizleri ve organizasyon-metod incelemeleri yapmak,

- Devlet kuruluşlarına her türlü evrak üzerinde inceleme yapmak.

Adı geçen maddenin özü ve öze uygun görev yapacak Devlet Bütçe Uzmanlarının gerçekleştireceği hizmet denetim hizmetidir. Ancak burada denetim sözcüğü yıllardır alışılagelmiş teftiş biçimindeki denetim dışında, kontrol karşılığında, geniş kapsamlı olarak, yapılan işlemlerin neler olduğu, nelerin, nasıl yapılması gerektiği ve bu gereklere göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir. Bu denetim mali denetim olarak ele alındığında yine anlaşılan dışında, tamamen mali yasalara uygunluk denetimi niteliği yanında etkinlik denetimini de içermektedir. Devlet Bütçe Uzmanlığının oluşturulmasına ilişkin 1327 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı çıkarılan Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanlarının Çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelik Devlet Bütçe Uzmanlığını denetim elemanın olarak belirlemektedir.
Buna ilaveten 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de Denetim Hizmetleri sınıfında yer alan Devlet Bütçe Uzmanları, bu sınıf için belirlenen özel hizmet tazminat oranlarını düzenleyen tablo içerisinde yerini almaktadır.

Diğer yandan bütçenin ülke yaşamındaki özel önemi nedeni ile bütçe sisteminin etkin bir biçimde işleyebilmesi için çağdaş bütçelerin ekonomik, politik, sosyal psikoloji ve idari bilgilerle donatılmış olması zorunlu hale gelmiştir.

Bu amacı gerçekleştirmek için Devlet Bütçe Uzmanlarının seçimine ve hizmetiçi eğitimine özel önem verilmektedir.

Nitekim, ekonomi, maliye, hukuk, idare ve işletme dallarına en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olan adaylar Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. “Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin 23 üncü maddesi gereğince de, Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavı ekonomi, maliye, hukuk, matematik, istatistik ve yabancı dil olmak üzere 5 konuda yapılmaktadır.

Yazılı ve sözlü sınavlarda 70 puan ve üzeri not alanlar başarılı olarak nitelendirilerek Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmaktadır.

Devlet Bütçe Uzman Yardımcılarının mesleki yetiştirilmesi üç yıllık bir süreyi kapsamakta ve Devlet Bütçe Uzmanları görev ve çalışma yönetmeliğinde yapılan yasal düzenleme çerçevesinde mesleki bilgilerinin geliştirilmesi ve meslekte yetiştirilmesi için belli süreleri kapsayan planlanmış yıllık Hizmetiçi Eğitim Programları uygulanmaktadır. 3 yıllık çalışma süreleri sonunda Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları aynı zamanda bilimsel bir araştırma raporu hazırlamakla da yükümlüdürler. Araştırma raporunun sınav kurulu önünde sunulması ve başarılı bulunması halinde adaylar mesleki sınava girmeye hak kazanabilmektedirler. Yeterlik seçmesi ve mesleki sınavda başarılı olan Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Devlet Bütçe Uzmanlığı kadrolarına atanarak, yasalarla belirlenmiş görevlerini yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Açıkça, bütçenin ülke yaşamındaki önemi nedeni ile Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları görev niteliğinin gerektirdiği bilgilerle donatıldıktan sonra, Devlet Bütçe Uzmanlığı kadrolarına atanabilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET