gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET DEMİR YOLLARI 773 PERSONEL ALIYOR

TCDD işyerleri ile İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğüne belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere toplam 773 işçi alınacaktır.

06 Ocak 2015 Salı 14:08
DEVLET DEMİR YOLLARI 773 PERSONEL ALIYOR

DEVLET DEMİR YOLLARI 773 PERSONEL ALIYOR


TCDD işyerleri ile İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğüne belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere;
302 Makinist Tren (Makinist İşçiliği)
82 Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörlüğü,
162 Tren Teşkil İşçiliği,
79 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı (Yol Bakım Onarım İşçiliği),
22 Elektrikçi (Genel) - (Elektrikçilik),
26 Elektronik İşçisi (Tren),
3 Raylı Sistemler Bakım Onarımcısı (Mekanik Elektrikli Sinyal Uzaktan Kumanda İşçiliği),
19 Mekanik Bakım ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) - (Mekanik Vasıta Tesis ve Cihaz Tamirciliği),
10 Yüksek Gerilim Sistemcisi (Yüksek Gerilim Tesisat İşçiliği),
68 Liman Vinç Operatörü RTG ve SSG (Mekanik Vasıta Operatörü)
sanat kollarında toplam 773 işçi alınacaktır.
Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 29/12/2014 tarihinde ilan edilecek ve 08/01/2015 tarihine kadar ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapacaklardır.
İŞKUR ilanında belirtilen bölüm ve programlar dışındaki bölüm ve programlardan mezun olup, İŞKUR’ da ilan edilen talebimize başvuranların, evrak tesliminde başvuruları kabul edilmeyeceğinden mağdur olmamaları için İŞKUR ilanına başvuru yapmamaları gerekmektedir.
1- İlan edilecek talebimize başvurabilmek için, ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince adayların 2014 yılı KPSS dan en az 60 puan alması gerekmektedir.
2- Taleplerimiz İŞKUR’da il düzeyinde yayınlanacak olup, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince talebimize başvuru yapabilmek için, talebin ilan edildiği il sınırlarında ikametgâh edilmesi şarttır.
3- Atama yapılacak işyerleri ve adaylarda aranan öğrenim durumu bilgilerini görmek için “İşyerleri ve Öğrenim Durumları” başlıklı pdf dosyasının açılması gerekmektedir.
4- Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilecek talebimize başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce;
- Çalışacağı işyerini görmeleri,
- Daha önce işe giren Makinist İşçileri, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörleri, Tren Teşkil İşçileri, Yol Bakım Onarım İşçileri vb. ile görüşmeleri,
- Tren Teşkil İşçiliğine başvuracak adayların TCDD web sitesinde yer alan Tren Teşkil İşçiliği tanıtım filmini izlemeleri,
- TCDD web sitesinde yer alan Görev tanımlarını okumaları kendileri için faydalı olacaktır.
5- Adaylar, ilan edilen iş gücü taleplerinden sadece birine başvuru yapabilecektir.
6- İŞKUR tarafından gönderilecek listelerde yer alan adayların, sözlü sınava katılabilmeleri için, gönderilecek tebligatta belirtilen ve TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında,
- Öğrenim belgesi,
- Nüfus cüzdan örneği veya fotokopisi,
-Askerlik durum belgesi, (Terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge getirecektir. Askerlik çağında olmadıkları için belge alamayanlar durumlarını dilekçe ile bildirecektir. Bu adaylar sözlü sınavını asıl kazandığında istenilen askerlik belgesini getirecektir.),
- T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),
- Resimli İş Talep Bilgi Formunu (tcdd web sitesinde yayınlanacaktır) eksiksiz olarak doldurup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/Ankara adresine şahsen gelerek teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilen evraklar iade edilecektir.
Edirne 173, Hereke 112, Akhisar 362, Alaşehir 352, Erzincan 441, Mercan 442, Havza 413, İskenderun 641, Isparta 744, Konya 734 Yol Bakım Onarım Şefliklerine alınacak Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Ve Vinç Operatörlüğü için başvuru yapacak adayların E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmaları ve evrak tesliminde fotokopisini vermeleri gerekmektedir.
Derince Elektrifikasyon Şefliği ve İstanbul İşletme Yönetim Merkezi Bakım Onarım Baş Mühendisliğine alınacak Yüksek Gerilim Sistemciliği (Yüksek Gerilim Tesisat İşçiliği) için başvuru yapacak adayların EKAT Belgesine sahip olmaları ve evrak tesliminde tasdikli bir suretini teslim etmesi gerekmektedir.
İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğüne alınacak Liman Vinç Operatörlüğü (RTG ve SSG) - (Mekanik Vasıta Operatörü) için başvuru yapacak adayların D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesinden birisine sahip olmaları ve evrak tesliminde fotokopisini vermeleri gerekmektedir.
8- Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
9- İŞKUR ca gönderilen listede bulunup evrak teslimi yapan adaylara, evrak tesliminde sözlü sınav tarihi ve yeri tebliğ edilecek veya adreslerine tebligat gönderilecektir. Ayrıca, www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
11- Adayların deneme süresi 4 aydır.
12- Ataması yapılan adaylar atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışmak zorundadır. Bu süre içerisinde nakil isteğinde bulunamayacaktır.
13- Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
14- Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrılması halinde, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretleri ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları sürelerine ait günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetin ½ si tutarında Teşekkülümüze tazminat ödeyecektir.
15- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adaylardan;
Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinin herhangi birisinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
Sağlık Kurulu Raporunda;
-Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)
-Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)
-İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 dB) belirtilmiş olacaktır.
Makinist (Tren) İşçisi, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü, Tren Teşkil İşçiliği, Mekanik Vasıta Operatörünü kazanan adayların almış olduğu sağlık raporu, Bölge Sağlık Müdürlüğümüzce TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince değerlendirilip, çalışabileceği grup tespit edilecektir. Bu nedenle, adayların TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=1321) yayınlanan psikoteknik yönergesini okumaları kendileri için faydalı olacaktır.
Tren Teşkil İşçiliği için yapılacak sözlü sınavında adaylar komisyon üyelerince 100 puan üzerinden; beceri alanında (%50) 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim (%10), mesleki yapı malzemeleri (%20) ve teknik konulardan (2 soru %20) olmak üzere mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30'u, KPSS puanının %70'i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.
Diğer sanat kolları için yapılacak sözlü sınavında adaylar komisyon üyelerince 100 puan üzerinden; özgüvenleri (%10), yazılı iletişimleri (%10), sözlü iletişimleri (%10), beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri (%20) olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim (%10), mesleki yapı malzemeleri (%20) ve teknik konulardan (2 soru %20) olmak üzere mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30'u, KPSS puanının %70'i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.
İŞKUR tarafından Tren Teşkil İşçiliği için gönderilen öncelikli listede yer alan adaylar; yapılacak sözlü sınavında komisyon üyelerince 100 puan üzerinden, beceri alanında (%50) 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim (%10), mesleki yapı malzemeleri (%20) ve teknik konulardan (2 soru %20) olmak üzere mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince, bu adaylarda KPSS puanı aranmadığından, sözlü sınavdan alacağı puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
İŞKUR tarafından diğer sanat kolları için gönderilen öncelikli listede yer alan adaylar; yapılacak sözlü sınavında komisyon üyelerince 100 puan üzerinden, özgüvenleri (%10), yazılı iletişimleri (%10), sözlü iletişimleri (%10), beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri (%20) olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim (%10), mesleki yapı malzemeleri (%20) ve teknik konulardan (2 soru %20) olmak üzere mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince, bu adaylarda KPSS puanı aranmadığından, sözlü sınavdan alacağı puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.


TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İşyerlerine ve İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne Alınacak 773 Kişilik İşgücü Detaylı Duyurusu >> TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET